แสดง
ของ 108
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
ขาหรือซ็อกเก็ต
ส่วนปลายหน้าสัมผัส
เครื่องวัดขนาดสายไฟ
พื้นผิวหน้าสัมผัส
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส
2,820,000
มีอยู่ในสต็อค
30,000 : ฿1.77319
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
ทำงาน-ขาย้ำ-ดีบุก100.0µin (2.54µm)
92,644
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.39000
เทปตัดขาย (CT)
15,000 : ฿1.81152
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ-ดีบุก150.0µin (3.81µm)
2-487406-x
2-487406-4
CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN
TE Connectivity AMP Connectors
231,225
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6.94000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿2.96504
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ดีบุก100.0µin (2.54µm)
487406
487406-1
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
47,103
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7.68000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿3.45740
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง15.0µin (0.38µm)
1-487547-1
1-487547-1
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
2,070,228
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9.14000
เทปตัดขาย (CT)
30,000 : ฿3.47511
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง30.0µin (0.76µm)
88117-7
88117-7
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN
TE Connectivity AMP Connectors
88,038
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9.50000
เทปตัดขาย (CT)
15,000 : ฿4.05656
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ-ดีบุก100.0µin (2.54µm)
2-487406-x
2-487406-2
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
471,557
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿10.23000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿4.52489
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง15.0µin (0.38µm)
487406
2-487406-3
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
149,572
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿12.79000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿5.96997
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง30.0µin (0.76µm)
267,896
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.02000
เทปตัดขาย (CT)
32,000 : ฿1.60321
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ-ดีบุก100.0µin (2.54µm)
1-487547-2
1-487547-2
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
73,848
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6.58000
เทปตัดขาย (CT)
30,000 : ฿3.53741
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง15.0µin (0.38µm)
88976-4
88976-4
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN
TE Connectivity AMP Connectors
51,518
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿8.04000
เทปตัดขาย (CT)
15,000 : ฿3.64096
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ-ดีบุก100.0µin (2.54µm)
487406-2
487406-2
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
26,867
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿10.60000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿4.75422
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง30.0µin (0.76µm)
1-487117-0
1-487117-0
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
36,282
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿11.33000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿5.11081
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง15.0µin (0.38µm)
86557-6
86557-6
CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
31,545
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿14.62000
เทปตัดขาย (CT)
10,000 : ฿10.27377
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ22-26 AWGทอง15.0µin (0.38µm)
86561-6
86561-6
CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
11,773
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16.45000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-ขาย้ำ22-26 AWGทอง15.0µin (0.38µm)
86657-2
86657-2
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
5,993
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿30.70000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ22-24 AWGทอง15.0µin (0.38µm)
(1-)88997-2
88997-2
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN-LEAD
TE Connectivity AMP Connectors
59,840
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3.66000
เทปตัดขาย (CT)
15,000 : ฿1.60774
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ-ดีบุก-ตะกั่ว150.0µin (3.81µm)
487547-1
487547-1
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
126,617
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6.21000
เทปตัดขาย (CT)
30,000 : ฿3.20589
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง30.0µin (0.76µm)
1-487117-1
1-487117-1
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
78,157
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿11.33000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿4.96294
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง30.0µin (0.76µm)
487117-4
487117-4
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
36,877
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿12.06000
เทปตัดขาย (CT)
14,000 : ฿5.69358
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ-ทอง15.0µin (0.38µm)
88117-9
88117-9
CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
192,370
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿15.35000
เทปตัดขาย (CT)
15,000 : ฿7.20401
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ-ทอง15.0µin (0.38µm)
65,260
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17.91000
เทปตัดขาย (CT)
10,000 : ฿8.76835
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ขาย้ำ22-26 AWGดีบุก100.0µin (2.54µm)
9,614
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9.14000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-ขาย้ำ22-26 AWGดีบุก-
86571-6
86566-4
CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD
TE Connectivity AMP Connectors
45,861
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿23.39000
เทปตัดขาย (CT)
13,000 : ฿11.82482
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงาน-ซ็อกเก็ตย้ำ22-26 AWGทอง30.0µin (0.76µm)
9,800
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿20.83000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-ขาย้ำ22-26 AWGดีบุก100.0µin (2.54µm)
แสดง
ของ 108

หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ FFC, FPC (แบนยืดหยุ่น)


ผลิตภัณฑ์ในตระกูลนี้เป็นหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับวัสดุสายเคเบิลแบบแบนแบบยืดหยุ่น (FFC) หรือวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่น (FPC) และเสียบเข้าไปในตัวเรือนเพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานแบบต่อสายกับบอร์ด มักใช้แทนสายเคเบิล "ริบบอน" ทั่วไปที่สิ้นสุดโดยใช้ฉนวนดิสเพลสเมนต์คอนเนคเตอร์ (IDC) เนื่องจากมีความหนาน้อยกว่า การใช้งานหน้าสัมผัสกับวัสดุ FFC ทั่วไปต้องใช้ระดับความแม่นยำที่สูงกว่ากระบวนการ IDC รุ่นก่อน และยากกว่า บรรลุโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม