แสดง
ของ 501
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
วัสดุ
ขนาด, ที่ให้มาด้วย
ความหนา
จำนวนของพาห์
เครื่องวัดขนาดสายไฟ - ปลาย
ความยาว
390
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿240.32000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.118" (3.00mm) - Dia ด้านใน-1638 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
2076025001
2076025001
GROUND BRAID FLAT 0.5'
Molex
390
มีอยู่ในสต็อค
100 : ฿345.74100
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก0.540" (13.72mm) - ความกว้าง---0.5' (0.15m)
2076025009
2076025009
GROUND BRAID FLAT 0.5'
Molex
580
มีอยู่ในสต็อค
100 : ฿449.57180
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - ความกว้าง---0.5' (0.15m)
3,145
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿499.83000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบนิกเกิล0.118" (3.00mm) - Dia ด้านใน-1638 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
207602501x
2076025010
GROUND BRAID FLAT 1'
Molex
318
มีอยู่ในสต็อค
100 : ฿617.31670
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - ความกว้าง---1.0' (0.30m)
207602501x
2076025011
GROUND BRAID FLAT 1.5'
Molex
250
มีอยู่ในสต็อค
100 : ฿632.77550
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - ความกว้าง---1.5' (0.46m)
207602501x
2076025012
GROUND BRAID FLAT 2'
Molex
409
มีอยู่ในสต็อค
100 : ฿721.56260
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - ความกว้าง---2.0' (0.61m)
1,929
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿776.78000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.236" (6.00mm) - Dia ด้านใน-2436 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
253
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿832.93000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.295" (7.50mm) - Dia ด้านใน-2436 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
20760250XX_SERIES
2076025023
GROUND BRAID FLAT W/TUBING 18"
Molex
684
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿868.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก0.750" (19.05mm, 3/4") - ความกว้าง---1.5' (0.46m)
119
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿930.95000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.394" (10.00mm) - Dia ด้านใน-3636 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
20760250XX_SERIES
2076025027
GROUND BRAID FLAT W/TUBING 12"
Molex
657
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,001.06000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - ความกว้าง---1.0' (0.30m)
1,196
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,011.87000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.492" (12.50mm) - Dia ด้านใน-3636 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
586
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,173.01000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบนิกเกิล0.236" (6.00mm) - Dia ด้านใน-2436 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
1,692
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,183.13000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบนิกเกิล0.295" (7.50mm) - Dia ด้านใน-2436 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
207602501x
2076025015
GROUND BRAID FLAT 3'
Molex
245
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,289.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแบน, บัสบาร์ทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - ความกว้าง---3.0' (0.91m)
238
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,485.54000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบนิกเกิล0.394" (10.00mm) - Dia ด้านใน-3636 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
1,646
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,630.64000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.787" (20.00mm) - Dia ด้านใน-4836 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
166
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,347.77000
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบนิกเกิล0.787" (20.00mm) - Dia ด้านใน-4836 AWGใส่ตัวเลขในหน่วยเมตรลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ
MBN0.50SV
MBN0.50SV50
GROUND BRAID TUBE 0.5"DIA X 50'
Techflex
68
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,579.04000
ม้วน
ม้วน
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.500" (12.70mm, 1/2") - Dia ด้านนอก0.013" (0.33mm)4836 AWG50.0' (15.24m)
MBN0.25SV
MBN0.25SV100
GROUND BRAID TUBE 0.25"DIAX100'
Techflex
964
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,591.95000
ม้วน
ม้วน
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.250" (6.35mm, 1/4") - Dia ด้านนอก0.013" (0.33mm)2436 AWG100.0' (30.48m)
MBN0.38SV
MBN0.38SV100
GROUND BRAID TUBE 0.38"DIAX100'
Techflex
60
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,794.60000
ม้วน
ม้วน
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.375" (9.53mm, 3/8") - Dia ด้านนอก0.013" (0.33mm)4836 AWG100.0' (30.48m)
MBN0.50SV
MBN0.50SV100
GROUND BRAID TUBE 0.5"DIA X 100'
Techflex
179
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,482.80000
ม้วน
ม้วน
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.500" (12.70mm, 1/2") - Dia ด้านนอก0.013" (0.33mm)4836 AWG100.0' (30.48m)
MBN0.63SV
MBN0.63SV100
GROUND BRAID TUBE 0.63"DIAX100'
Techflex
64
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,499.54000
ม้วน
ม้วน
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก0.625" (15.88mm, 5/8") - Dia ด้านนอก0.016" (0.41mm)4834 AWG100.0' (30.48m)
MBN1.00SV
MBN1.00SV50
GROUND BRAID TUBE 1"DIA X 50'
Techflex
52
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿7,385.84000
ม้วน
ม้วน
ทำงานแบบท่อทองแดง, ชุบดีบุก1.000" (25.40mm) - Dia ด้านนอก0.025" (0.64mm)4830 AWG50.0' (15.24m)
แสดง
ของ 501

แถบสายดิน, สายรัด


ผลิตภัณฑ์ในตระกูลนี้ทอจากวัสดุนำไฟฟ้าที่มีความละเอียดให้อยู่ในรูปแบบที่มีหน้าตัดขวางเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลม และขายเป็นความยาวอย่างง่ายของวัสดุดังกล่าวหรือประกอบกับขั้วต่อที่มีรูปแบบบางอย่างที่เตรียมไว้ล่วงหน้า โครงสร้างแบบทอให้ความยืดหยุ่นอย่างมาก และในกรณีของวัสดุที่เป็นท่อ คุณสมบัติที่น่าสนใจของการหดตัวในแนวทแยงเมื่อยืดตามแนวแกนช่วยให้ทำหน้าที่เป็น "finger trap” ได้ด้วย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างเครื่องจักรหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวเครื่อง และในการประกอบสายรัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันไฟฟ้าสถิต ความทนทานต่อการเสียดสี หรือเพื่อความสวยงาม