แสดง
1 - 25
ของ 1,544
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
สี
วัสดุ
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านใน
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านนอก
ความหนาของพาเนล
62MP0187
62MP0187
HOLE PLUG 0.187" NYLON BLACK
Essentra Components
50,332
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.187" (4.75mm)0.250" (6.35mm) 1/4"--0.062" (1.57mm)
62MP0250
62MP0250
HOLE PLUG 0.250" NYLON BLACK
Essentra Components
48,524
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.250" (6.35mm) 1/4"0.312" (7.92mm)--0.062" (1.57mm)
62MP0250
62MP0312
HOLE PLUG 0.312" NYLON BLACK
Essentra Components
39,520
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.312" (7.92mm)0.375" (9.53mm)--0.062" (1.57mm)
62MP0375
62MP0375
HOLE PLUG 0.375" NYLON BLACK
Essentra Components
30,732
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.375" (9.53mm)0.468" (11.89mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
62MP0437
62MP0437
HOLE PLUG 0.437" NYLON BLACK
Essentra Components
5,288
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.437" (11.10mm)0.531" (13.49mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
20109
PGM-6
HOLE PLUG 0.252" NYLON BLACK
Essentra Components
4,544
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.252" (6.40mm)0.299" (7.59mm)--0.067" (1.70mm)
62MP1187W
62MP0500W
HOLE PLUG, SNAP IN , .500 IN HOL
Essentra Components
25,476
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีขาวไนลอน0.500" (12.70mm)0.578" (14.68mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
62MP0250
62MP0500
HOLE PLUG 0.500" NYLON BLACK
Essentra Components
22,038
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.500" (12.70mm) 1/2"0.578" (14.68mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
20109
PGM-7
HOLE PLUG 0.278" NYLON BLACK
Essentra Components
9,745
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5.30000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.278" (7.06mm)0.433" (11.00mm)--0.063" (1.60mm)
62MP0250
62MP0562
HOLE PLUG 0.562" NYLON BLACK
Essentra Components
20,681
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5.65000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.562" (14.27mm) 9/16"0.656" (16.66mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
20109
PGM-3
HOLE PLUG 0.468" NYLON BLACK
Essentra Components
6,491
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5.65000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.468" (11.89mm)0.531" (13.49mm)--0.062" (1.57mm) 1/16"
62MP1093
62MP0875
HOLE PLUG 0.875" NYLON BLACK
Essentra Components
85,185
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-สีดำไนลอน0.875" (22.23mm) 7/8"1.016" (25.81mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
62PP012BG09
62PP012BG09B
HOLE PLUG, .125 HOLE, .031-.094
Essentra Components
2,091
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.125" (3.18mm) 1/8"0.203" (5.16mm)--0.031" ~ 0.094" (0.79mm ~ 2.39mm)
8600
8600
HOLE PLUG 0.250" NYLON BLACK
Keystone Electronics
22,853
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6.71000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.250" (6.35mm) 1/4"0.312" (7.92mm)--0.062" (1.57mm) 1/16"
860x Series
8602
HOLE PLUG 0.375" NYLON BLACK
Keystone Electronics
15,476
มีอยู่ในสต็อค
20,500
Factory
1 : ฿6.71000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.375" (9.53mm) 3/8"0.468" (11.89mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
8601
8601
HOLE PLUG 0.312" NYLON BLACK
Keystone Electronics
13,686
มีอยู่ในสต็อค
12,300
Factory
1 : ฿6.71000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.312" (7.92mm) 5/16"0.375" (9.53mm) 3/8"--0.062" (1.57mm) 1/16"
8603
8603
HOLE PLUG 0.500" NYLON BLACK
Keystone Electronics
31,854
มีอยู่ในสต็อค
16,500
Factory
1 : ฿7.42000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.500" (12.70mm) 1/2"0.578" (14.68mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
20155
BP-16230
HOLE PLUG 0.394" THRMPLTC BLACK
Essentra Components
3,976
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9.19000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำเทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์0.394" (10.00mm)0.760" (19.30mm)--0.031" ~ 0.079" (0.79mm ~ 2.00mm)
BPE-RJ45-01
BPE-RJ45-01
HOLE PLUG NYLON GRAY
Essentra Components
4,395
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿10.25000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีเทาไนลอน----0.063" (1.60mm)
8605
8605
HOLE PLUG 0.750" NYLON BLACK
Keystone Electronics
13,782
มีอยู่ในสต็อค
6,300
Factory
1 : ฿10.96000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.750" (19.05mm) 3/4"0.921" (23.39mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
8606
8606
HOLE PLUG 0.875" NYLON BLACK
Keystone Electronics
9,159
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿12.37000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน0.875" (22.23mm) 7/8"1.015" (25.78mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
8607
8607
HOLE PLUG 1.000" NYLON BLACK
Keystone Electronics
4,570
มีอยู่ในสต็อค
1,700
Factory
1 : ฿14.14000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน1.000" (25.40mm) 1"1.203" (30.56mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
860x Series
8608
HOLE PLUG 1.125" NYLON BLACK
Keystone Electronics
2,555
มีอยู่ในสต็อค
500
Factory
1 : ฿15.20000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำไนลอน1.125" (28.58mm) 1 1/8"1.218" (30.94mm)--0.125" (3.18mm) 1/8"
20155
BP-16233
HOLE PLUG 0.630" THRMPLTC BLACK
Essentra Components
13,022
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿15.90000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำเทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์0.630" (16.00mm)0.984" (25.00mm)--0.031" ~ 0.079" (0.79mm ~ 2.00mm)
15155B
15159B
HOLE PLUG THERMOPLASTIC BLACK
Essentra Components
3,836
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿16.61000
ถุง
ถุง
ทำงานปลั๊กบอดี้สีดำยางเทอร์โมพลาสติก-0.866" (22.00mm)--0.063" (1.60mm)
แสดง
1 - 25
ของ 1,544

ปลั๊กอุดรู - ฝาปิดเทเปอร์


Hole plugs are devices made to insert into holes in a panel or board opening. They are available in brass, nylon, polyamide, PVC, silicon, steel, and thermoplastic, and are available solid or vented. They are specified by the diameter of the hole that needs to be plugged and the thickness of the panel or wall it will be inserted into. Multiple color options are available.