แสดง
1 - 25
ของ 957
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
แอพพลิเคชั่น
ขนาดอนุภาค
อัตราการไหล
ช่วงแรงดัน
ขนาดทางเข้า/ทางออก
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลาง
อุณหภูมิในการทำงาน
DFG010EE2R
DFG010EE2R
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
3M
274
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,066.56000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม10µm (นอมินอล)150GPM (568LPM)35PSI2" NPT27.800" (706.12mm)7.000" (177.80mm)149°C - สูงสุด
BETAFINE PPG SERIES FILTER CAPSU
PPG120C01CC01
BETAFINE PPG SERIES FILTER CAPSU
3M
30
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,876.34000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ดำเนินการต่อที่ Digi-Key---------
RT39B16G20NN
RT39B16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
23
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿878.20000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม5µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-39.000" (990.60mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
NB0200PPS1C
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
3M
100
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿173.87000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT09F16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
90
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿227.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม25µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-9.750" (247.65mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
NB0005PPS2C
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
3M
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿235.72000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
NB0010PPS2C
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
3M
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿235.72000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
NB0025PPS2C
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
3M
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿235.72000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
NB0050PPS2C
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
3M
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿235.72000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT09B16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
100
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿239.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม5µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-9.750" (247.65mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
NB0001PPS2C
SERIES NB FILTER BAG 50 PER CASE
3M
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿312.41000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT19F16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
49
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿456.59000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม25µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-19.500" (495.30mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT20C16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
50
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿468.26000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม10µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-20.000" (508.00mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT29C16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿640.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม10µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-29.250" (742.95mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT30C16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿641.42000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม10µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-30.000" (762.00mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT29B16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿658.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม5µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-29.250" (742.95mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT30B16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿658.74000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม5µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-30.000" (762.00mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT30Y16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿675.70000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม1µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-30.000" (762.00mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT40Y16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿874.31000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม1µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-40.000" (1016.00mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
RT40B16G20NN
MICRO-KLEAN RT SERIES FILTER CAR
3M
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿878.20000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานฟิลเตอร์คาร์ทริดจ์อุตสาหกรรม5µm (นอมินอล)-24.656PSI ~ 59.466PSI-40.000" (1016.00mm)2.598" (66.00mm)60°C - สูงสุด
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
DFG005PP2R
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
3M
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿989.52000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
DFG025PP2R
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
3M
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿989.52000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
DFG050PP2R
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
3M
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿989.52000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
DFG005EE2C
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
3M
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,066.56000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
DFG001PP2R
DF SERIES FILTER CARTRIDGE 16 PE
3M
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,082.11000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน---------
แสดง
1 - 25
ของ 957

การกรองของเหลว


Liquid Filtration is the process of removing solid particles from a liquid with a filter medium collecting the particles and allowing only the clean liquid to flow. The filters are characterized by the type, particle size, flow rate, pressure range, and inlet/outlet size. The particle sizes are 0.1µm, 0.21µm, 0.3µm, 0.5µm (absolute or nominal), 0.7µm, 0.8µm, 1µm, 1.8µm, 3µm, 4µm, 5µm (absolute or nominal), or 20µm.