แสดง
1 - 25
ของ 157
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ช่วงการป้องกัน
ช่วงการเตือน
จำนวนของเอาต์พุตและประเภท
มุมการตรวจจับ
ความสามารถในการตรวจจับ
จำนวนพื้นที่การตรวจสอบ
เวลาตอบสนอง
หมวดความปลอดภัย
อุณหภูมิในการทำงาน
คุณสมบัติ
SE2L-H05LPC
SE2L-H05LPC
SAFETY LASER SCANNER PIGTAIL
IDEC
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿99,676.47000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5m20m6 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (2), เครื่องช่วย (2)270°30mm, 50mm, 70mm, 150mm3260msSIL2-10°C ~ 50°C-
8
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿165,639.64000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5.5m40m6 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (2), เครื่องช่วย (2)275°40mm, 70mm12482msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL20°C ~ 50°Cสายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿192,927.07000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
SX5-R
SX5-R
SAFETY LASER SCANNER, REMOTE
Banner Engineering Corporation
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿161,045.44000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m40m-275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm70-หมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°C-
SX5-M70
SX5-M10
SAFETY LASER SCANNER, MASTER
Banner Engineering Corporation
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿206,457.69000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m--275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm10---สายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
SX5-M70
SX5-ME70
SAFETY LASER SCANNER, MASTER
Banner Engineering Corporation
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿222,961.47000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m--275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm70---สายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
AG4-4E
AG4-4E
AG4 SERIES SAFETY LASER SCANNER
Banner Engineering Corporation
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿223,208.85000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), เครื่องช่วย (2)190°50mm, 70mm, 90mm, 117mm16640msSIL20°C ~ 50°Cรวมสายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿174,127.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
SE2L-H05LP
SE2L-H05LP
SAFETY LASER SCANNER
IDEC
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿99,676.47000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5m20m6 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (2), เครื่องช่วย (2)270°30mm, 50mm, 70mm, 150mm3260msSIL2-10°C ~ 50°C-
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿174,127.95000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
2
มีอยู่ในสต็อค
1
Factory
1 : ฿192,927.07000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿153,979.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
OS32C
405890021
SP1 SAFETY LASER SCANNER
Omron Automation and Safety
0
มีอยู่ในสต็อค
2
Factory
1 : ฿153,979.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
OS32C
OS32C-SP2
SP2 SAFETY LASER SCANNER
Omron Automation and Safety
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿153,979.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿161,499.56000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน----------
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿172,404.07000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
SX5-M70
SX5-M70
SAFETY LASER SCANNER, MASTER
Banner Engineering Corporation
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿210,592.47000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m--275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm70---สายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
DS457-HD20004ZZWW
DS457-HD20004ZZWW
ZEBRA DS457-HD W/USB *IN STOCK U
Zebra Technologies Corp.
0
ตลาดกลาง
ทำงาน
-
จำนวนมาก
ทำงาน---38.4°-----20°C ~ 50°C-
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมสายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°C-
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมสายเคเบิล
แสดง
1 - 25
ของ 157

ความปลอดภัยของเครื่อง - เครื่องสแกนเลเซอร์


Laser scanners establish a safety zone in hazardous environments for human workers. As a worker approaches a machine or system, laser scanners can stop or slow down the operation ensuring safety. Additionally, laser scanners are used in collision avoidance in automated guided vehicles (AGV) as an added measure of safety for human operators.