แสดง
ของ 152
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ช่วงการป้องกัน
ช่วงการเตือน
จำนวนของเอาต์พุตและประเภท
มุมการตรวจจับ
ความสามารถในการตรวจจับ
จำนวนพื้นที่การตรวจสอบ
เวลาตอบสนอง
หมวดความปลอดภัย
อุณหภูมิในการทำงาน
คุณสมบัติ
SE2L-H05LP
SE2L-H05LP
SAFETY LASER SCANNER
IDEC
14
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿98,379.04000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5m20m6 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (2), เครื่องช่วย (2)270°30mm, 50mm, 70mm, 150mm3260msSIL2-10°C ~ 50°C-
SE2L-H05LPC
SE2L-H05LPC
SAFETY LASER SCANNER PIGTAIL
IDEC
8
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿98,379.04000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5m20m6 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (2), เครื่องช่วย (2)270°30mm, 50mm, 70mm, 150mm3260msSIL2-10°C ~ 50°C-
SX5-B6
SX5-B6
SX5 SERIES SAFETY LASER SCANNER,
Banner Engineering Corporation
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿167,704.09000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m-8 - biztonsági (6), Figyelmeztető (2)275°40mm, 70mm-----
10
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿197,271.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿197,271.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿218,576.57000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿218,576.57000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
SX5-R
SX5-R
SAFETY LASER SCANNER, REMOTE
Banner Engineering Corporation
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿167,704.09000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m40m-275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm70-หมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°C-
SX5-M70
SX5-M10
SAFETY LASER SCANNER, MASTER
Banner Engineering Corporation
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿214,966.84000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m--275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm10---สายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿158,949.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
เลิกผลิต5.5m40m6 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (2), เครื่องช่วย (2)275°40mm, 70mm12482msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL20°C ~ 50°Cสายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
AG4-4E
AG4-4E
AG4 SERIES SAFETY LASER SCANNER
Banner Engineering Corporation
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿220,303.48000
กล่อง
กล่อง
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), เครื่องช่วย (2)190°50mm, 70mm, 90mm, 117mm16640msSIL20°C ~ 50°Cรวมสายเคเบิล
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿197,271.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
SX5-M70
SX5-M70
SAFETY LASER SCANNER, MASTER
Banner Engineering Corporation
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿219,291.96000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m--275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm70---สายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
SX5-M70
SX5-ME70
SAFETY LASER SCANNER, MASTER
Banner Engineering Corporation
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿232,162.68000
กล่อง
กล่อง
ทำงาน5.5m--275°30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm70---สายเคเบิล, อีเทอร์เน็ต/IP, ฟังก์ชั่นปิดเสียง
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿197,271.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿160,991.43000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน----------
OS32C
OS32C-SP2
SP2 SAFETY LASER SCANNER
Omron Automation and Safety
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿166,014.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿185,355.46000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
OS32C
405890021
SP1 SAFETY LASER SCANNER
Omron Automation and Safety
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿185,355.46000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿207,545.77000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน3m10m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)270°30mm, 40mm, 50mm, 70mm7080msหมวดหมู่ 3, PLd, SIL2-10°C ~ 50°CEtherNet/IP
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมสายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต4m15m4 - ความปลอดภัย (2), คำเตือน (1), เครื่องช่วย (1)180°62mm-80msหมวดหมู่ 3, SIL20°C ~ 50°Cรวมอุปกรณ์ยึด, สายเคเบิล
แสดง
ของ 152

เครื่องสแกนเลเซอร์


เครื่องสแกนเลเซอร์สร้างเขตปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่เป็นมนุษย์ เมื่อผู้ปฎิบัติงานเข้าใกล้เครื่องจักรหรือระบบ เครื่องสแกนเลเซอร์สามารถหยุดหรือชะลอการทำงานได้เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ เครื่องสแกนเลเซอร์ยังใช้ในการหลีกเลี่ยงการชนในยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV) เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์