แสดง
ของ 21
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
แกน
ช่วงเร่งความเร็ว
เซ็นซิติวิตี้ (LSB/g)
เซ็นซิติวิตี้ (mV/g)
แบนด์วิธ
ประเภทเอาต์พุต
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
คุณสมบัติ
อุณหภูมิในการทำงาน
ประเภทการติดตั้ง
บรรจุภัณฑ์ / เคส
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์
BMA456
BMA456
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
11,301
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿94.66000
เทปตัดขาย (CT)
10,000 : ฿38.78712
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
ทำงานดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g--5.06Hz ~ 684HzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°Cติดบนพื้นผิว12-WFLGA12-LGA (2x2)
BMA400
BMA400
ACCELEROMETER 2-16G 12LGA
Bosch Sensortec
10,819
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿126.10000
เทปตัดขาย (CT)
10,000 : ฿53.65668
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
ทำงานดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g----1.71V ~ 3.6Vวงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้-ติดบนพื้นผิว12-VFLGA โมดูล12-LGA (2x2)
71
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿221.49000
เทปตัดขาย (CT)
10,000 : ฿94.13453
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
ทำงาน-X, Y, Z----I²C, SPI1.8V--ติดบนพื้นผิว22-WFLGA22-LGA (2.7x2.6)
BMA020
BMA020
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g256 (±2g) ~ 64 (±8g)-25Hz ~ 750HzI²C, SPI2V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, สเกลแบบเลือกได้, สลีปโหมด-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (3x3)
BMA140
BMA140
ACCELEROMETER 4G ANALOG 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
5,000 : ฿76.24900
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตอนาล็อกX, Y, Z±4g-3001.5kHzแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก1.8V ~ 3.5V--40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (3x3)
BMA145
BMA145
ACCELEROMETER 4G ANALOG 16LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตอนาล็อกX, Y, Z±4g-3001.5kHzแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก1.8V ~ 3.5V--40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว16-VFLGA16-LGA (4x4)
BMA150
BMA150
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g-256 (±2g) ~ 64 (±8g)25Hz ~ 750HzI²C, SPI2.4V ~ 3.6Vสลีปโหมด, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (3x3)
BMA120
BMA120
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g16 (±2g) ~ 2 (±16g)-50Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 1.98Vปรับแบนด์วิธได้, สเกลแบบเลือกได้, สลีปโหมด-20°C ~ 70°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (3x3)
BMA220
BMA220
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g16 (±2g) ~ 2 (±16g)-32Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, สเกลแบบเลือกได้-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BMA180
BMA180
ACCEL 1-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±1g, 1.5g, 2g, 3g, 4g, 8g, 16g8192 (±1g) ~ 512 (±16g)-0.2Hz ~ 1.2kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, สเกลแบบเลือกได้-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (3x3)
BMA250
BMA250
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g256 (±2g) ~ 16 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, สเกลแบบเลือกได้-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BMA222
BMA222
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g64 (±2g) ~ 8 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, สเกลแบบเลือกได้, สลีปโหมด, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
12-LGA
BMA255
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g1024 (±2g) ~ 128 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, สเกลแบบเลือกได้-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA โมดูล12-LGA (2x2)
BMA280
BMA280
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
ทำงาน
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
ทำงานดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 6g, 8g, 16g4096 (±2g) ~ 512 (±16g)-8Hz ~ 500HzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, สเกลแบบเลือกได้, สลีปโหมด, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BMA222
BMA222E
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g64 (±2g) ~ 8 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, สเกลแบบเลือกได้, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BMA250
BMA250E
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g256 (±2g) ~ 16 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, สเกลแบบเลือกได้, สลีปโหมด, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°C (TA)ติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BMA223
BMA223
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿67.98000
เทปตัดขาย (CT)
10,000 : ฿23.77358
เทปและม้วน (TR)
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
Digi-Reel®
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g64 (±2g) ~ 8 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.2V ~ 3.6Vสเกลแบบเลือกได้-40°C ~ 85°Cติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BHA250
BHA250
ACCELEROMETER 2-16G I2C 14LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g4096 (±2g) ~ 512 (±16g)--I²C1.62V ~ 3.6Vสเกลแบบเลือกได้-40°C ~ 85°Cติดบนพื้นผิว14-VFLGA14-LGA (2.2x2.2)
BMA253
BMA253
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
ทำงาน
-
เทปและม้วน (TR)
ทำงานดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g1024 (±2g) ~ 128 (±16g)-8Hz ~ 1kHzI²C, SPI1.2V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้, สเกลแบบเลือกได้, เซนเซอร์อุณหภูมิ-40°C ~ 85°Cติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
BMA423
BMA423
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
Bosch Sensortec
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
-
เทปและม้วน (TR)
เลิกผลิตดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g--8Hz ~ 1.6kHzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้-40°C ~ 85°Cติดบนพื้นผิว12-WFLGA12-LGA (2x2)
0
มีอยู่ในสต็อค
ทำงาน
-
เทปและม้วน (TR)
เทปตัดขาย (CT)
ทำงานดิจิตอลX, Y, Z±2g, 4g, 8g, 16g16384 (±2g) ~ 2048 (±16g)-0.75Hz ~ 800HzI²C, SPI1.62V ~ 3.6Vปรับแบนด์วิธได้, วงจรกรองความถี่ต่ำแบบเลือกได้-40°C ~ 85°Cติดบนพื้นผิว12-VFLGA12-LGA (2x2)
แสดง
ของ 21

เครื่องวัดความเร่ง


อุปกรณ์วัดความเร่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเร่ง เช่น การเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือน ประเภทของอุปกรณ์วัดความเร่งได้แก่ อนาล็อกหรือดิจิตอลในแนวแกน X, Y, หรือ Z ด้วยช่วงความเร่งตั้งแต่ ±0.5 g ถึง ±2000 g และความไวตั้งแต่ 1 ถึง 500 k (LSB/g) โดยมีประเภทของเอาต์พุตตั้งแต่แรงดันอนาล็อก, บลูทูธ, ดิจิตอล, DSI, IEPE, I2C, PCM, PWM, RF และ SPI