แสดง
ของ 15,670
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
Product Status
ประเภท
ประเภทมอเตอร์
ประเภทการควบคุม/ไดรฟ์
จำนวนของมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้า - โหลด
กระแสไฟ - เอาต์พุต
กำลังไฟฟ้า - โหลด
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
อินเตอร์เฟซ
ประเภทการติดตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน
คุณสมบัติ
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
MFG_3RM11011AA04
3RM11071AA04
SFTY DOL STARTER 1.6-6.1A 24VDC
Siemens
9
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,733.06000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1500V7A3000 W24VDC-รางมาตรฐาน DIN40°C--
MFG_3RM11013AA04
3RM11073AA04
STARTER, MOTOR DOL SAFETY 1.6-6.
Siemens
9
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,733.06000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1500V7A3000 W24VDC-รางมาตรฐาน DIN40°C--
MFG_3RM13011AA04
3RM13071AA04
SFTY REV STARTER 1.6-6.1A 24VDC
Siemens
12
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿10,512.54000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์, กลับด้านได้1500V7A3000 W24VDC-รางมาตรฐาน DIN40°C--
MFG_3RM12011AA14
3RM12071AA14
HYBD REV STARTER 1.6-6.1A 110-23
Siemens
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,229.88000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์, กลับด้านได้1500V7A3000 W110 ~ 230VAC/DC-รางมาตรฐาน DIN40°C--
MFG_3RM12011AA04
3RM12011AA04
HYBD REV STARTER 0.1-0.5A 24VDC
Siemens
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,229.88000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์, กลับด้านได้1500V0.5A120 W24VDC-รางมาตรฐาน DIN40°C--
MFG_14BUA32AA
14BUB32AF
STARTER,FVNR SZ00,0.75-3.4AMPS,O
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿14,704.72000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V9A1490 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14BUB32AA
STARTER,FVNR SZ00,0.75-3.4AMPS,O
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿14,704.72000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V9A1490 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUD32AA
STARTER,FVNR SZ0,5.5-22AMPS,OPEN
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,666.25000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A2240 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUA32AA
STARTER,FVNR SZ0,0.25-1AMPS,OPEN
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,666.25000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A372.85 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUC32AA
STARTER,FVNR SZ0,3-12AMPS,OPEN,1
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,666.25000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A3730 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUB32AA
STARTER,FVNR SZ0,0.75-3.4AMPS,OP
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,666.25000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A1490 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUC32AC
STARTER,FVNR SZ0,3-12AMPS,OPEN,2
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,716.05000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A3730 W220 ~ 480VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUC32AF
STARTER,FVNR SZ0,3-12AMPS,OPEN,1
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,716.05000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A3730 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14BUA32AA
14CUB32AF
STARTER,FVNR SZ0,0.75-3.4AMPS,OP
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿17,716.05000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V18A1490 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUE32AA
STARTER,FVNR SZ1,10-40AMPS,OPEN,
Siemens
12
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A5590 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUB32AF
OPEN STARTER 120V, SIZE 1
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A1490 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUE32AF
STARTER,FVNR SZ1,10-40AMPS,OPEN,
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A5590 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUE32AH
STARTER,FVNR SZ1,10-40AMPS,OPEN,
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A5590 W440 ~ 480VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUD32AC
STARTER,FVNR SZ1,5.5-22AMPS,OPEN
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A7460 W220 ~ 480VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUD32AA
STARTER,FVNR SZ1,5.5-22AMPS,OPEN
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A7460 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUC32AA
STARTER,FVNR SZ1,3-12AMPS,OPEN,1
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A3730 W110 ~ 240VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUD32AF
STARTER,FVNR SZ1,5.5-22AMPS,OPEN
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A7460 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUC32AF
STARTER,FVNR SZ1,3-12AMPS,OPEN,1
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A3730 W120VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
MFG_14DUA32AA
14DUC32AC
STARTER,FVNR SZ1,3-12AMPS,OPEN,2
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿18,613.22000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1600V27A3730 W220 ~ 480VAC-ติดตั้งบนแชสซี-20°C ~ 40°C--
3RA61201AB32
3RA61201AB32
DOL COMPACT STARTER 24VUC 0.1-0.
Siemens
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿21,276.68000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานโมดูลมอเตอร์ ACมอเตอร์สตาร์ทเตอร์1690V0.4A180 W24VAC/DC-รางมาตรฐาน DIN-20°C ~ 60°C--
แสดง
ของ 15,670

ตัวขับมอเตอร์, โมดูล


แผงและโมดูลไดรเวอร์มอเตอร์ประกอบด้วยวงจรที่จำเป็นในการจ่ายพลังงานและการควบคุมที่เพียงพอสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่มีแปรงถ่าน DC และไม่มีแปรงถ่าน เซอร์โวและสเต็ปเปอร์ บอร์ดประกอบด้วยการออกแบบเฟรมเปิดและติดตั้งตามดุลยพินิจของผู้ใช้ โมดูลประกอบด้วยกล่องหุ้มบางประเภทและติดตั้งโดยใช้หน้าแปลน แท็บ และราง DIN อินเทอร์เฟซการสื่อสารอาจรวมถึง CAN, PWM, RS-232, RS-422, RS-485, SPI, I2C, USB, ขั้นตอน/ทิศทาง, UART และ EtherCat