แสดง
ของ 32
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
มิติในการใช้งาน
อินเตอร์เฟซ
ประเภทไฟล์
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
สิ่งที่บรรจุอยู่
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
TOL-19737
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿63,830.40000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน17.500" x 17.500" x 4.000" (444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
TOL-19736
SHAPEOKO 4 STANDARD - NO TABLE,
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿67,178.88000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน17.500" x 17.500" x 4.000" (444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
TOL-19739
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿71,155.20000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน17.500" x 17.500" x 4.000" (444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
TOL-19738
SHAPEOKO 4 STANDARD - HYBRID TAB
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿74,503.68000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน17.500" x 17.500" x 4.000" (444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, NO ROU
TOL-18453
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, NO ROU
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿77,390.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 17.500" x 4.000" (838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)---สายเคเบิล
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, WITH R
TOL-18454
SHAPEOKO 4 XL - NO TABLE, WITH R
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿80,878.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 17.500" x 4.000" (838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)---สายเคเบิล
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, NO RO
TOL-18457
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, NO RO
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿85,892.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 33.000" x 4.000" (838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)---สายเคเบิล
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, WITH
TOL-18458
SHAPEOKO 4 XXL - NO TABLE, WITH
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿89,380.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 33.000" x 4.000" (838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)---สายเคเบิล
SHAPEOKO PRO STANDARD, WITH ROUT
TOL-19741
SHAPEOKO PRO STANDARD, WITH ROUT
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿103,802.88000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน17.500" x 17.500" x 4.000" (444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO PRO STANDARD, NO ROUTER
TOL-19740
SHAPEOKO PRO STANDARD, NO ROUTER
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿104,640.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน17.500" x 17.500" x 4.000" (444.50mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO PRO XL, NO ROUTER
TOL-19742
SHAPEOKO PRO XL, NO ROUTER
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿108,825.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 17.500" x 4.000" (838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO PRO XL, WITH ROUTER
TOL-19743
SHAPEOKO PRO XL, WITH ROUTER
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿112,174.08000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 17.500" x 4.000" (838.20mm x 444.50mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO PRO XXL, NO ROUTER
TOL-19744
SHAPEOKO PRO XXL, NO ROUTER
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿117,196.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 33.000" x 4.000" (838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)----
SHAPEOKO PRO XXL, WITH ROUTER
TOL-19745
SHAPEOKO PRO XXL, WITH ROUTER
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿120,545.28000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน33.000" x 33.000" x 4.000" (838.20mm x 838.20mm x 101.60mm)----
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (GREY
TOL-19734
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (GREY
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿122,080.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน8.000" x 8.000" x 3.000" (203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)--110V ~ 220V-
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (BAMB
TOL-19735
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (BAMB
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿122,080.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน8.000" x 8.000" x 3.000" (203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)--110V ~ 220V-
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (HDPE
TOL-19733
NOMAD 3 - DESKTOP CNC MILL (HDPE
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿122,080.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน8.000" x 8.000" x 3.000" (203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)--110V ~ 220V-
ROB-13155
ROB-13155
CNC BOARD 3-AXIS CNTRL SOLUTION
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต-USBG-Code12V ~ 30Vบอร์ด
TOL-13757
TOL-13757
MOTION CTRL ADD-ON KIT FOR CNC
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต-USBG-Code24VDC @ 5Aบอร์ด, สายเคเบิล, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์จ่ายไฟ, สเต็ปเปอร์มอเตอร์, สวิตช์
TOL-13718
TOL-13718
CNC MACHINE KIT 3-AXIS
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต16.000" x 16.000" x 3.000" (425.00mm x 425.00mm x 75.00mm)USBG-Code24VDC @ 5Aบอร์ด, สายเคเบิล, ตู้ควบคุม, ชุดกลไก, อุปกรณ์จ่ายไฟ, สเต็ปเปอร์มอเตอร์, สวิตช์
TOL-13713
TOL-13713
CNC MACHINE MECHANICAL KIT
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต16.000" x 16.000" x 3.000" (425.00mm x 425.00mm x 75.00mm)---ชุดกลไก
TOL-13882
TOL-13882
CNC MACHINE KIT 3-AXIS
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต16.000" x 16.000" x 3.000" (425.00mm x 425.00mm x 75.00mm)USBG-Code24VDC @ 5Aบอร์ด, สายเคเบิล, ตู้ควบคุม, ชุดกลไก, อุปกรณ์จ่ายไฟ, สเต็ปเปอร์มอเตอร์, สวิตช์
TOL-13881
TOL-13881
MOTION CTRL ADD-ON KIT FOR CNC
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต-USBG-Code24VDC @ 5Aบอร์ด, สายเคเบิล, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์จ่ายไฟ, สเต็ปเปอร์มอเตอร์, สวิตช์
ROB-13899
ROB-13899
CNC BOARD 3-AXIS CNTRL SOLUTION
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต-USBG-Code13V ~ 30Vบอร์ด
TOL-14772
TOL-14772
NOMAD 883 PRO (WHITE HDPE)
SparkFun Electronics
0
มีอยู่ในสต็อค
ดำเนินการต่อที่ Digi-Key
จำนวนมาก
ดำเนินการต่อที่ Digi-Key8.000" x 8.000" x 3.000" (203.20mm x 203.20mm x 76.20mm)USB-120VAC, 240VACสายเคเบิล, อุปกรณ์จ่ายไฟ, วัสดุโครงการ, ชุดเครื่องมือ
แสดง
ของ 32

เราเตอร์ PCB, เครื่องมิลลิ่ง


เราเตอร์ PCB และเครื่องกัดใช้สำหรับลบพื้นที่ของทองแดงออกจากแผ่นวัสดุ PCB เพื่อแสดงร่องรอย แผ่น และโครงสร้างเพื่อแสดงรูปแบบจากไฟล์เค้าโครง ขนาดการทำงาน 5.50” x 4.50” x 1.60”, 8.00” x 8.00” x 3.00”, 16.00 x 16.00” x 3.00”, 33.00” x 16.00” x 3.00” และ 33.00” x 33.00” x 3.00” พร้อม USB หรืออินเทอร์เฟซ USB 2.0