แสดง
ของ 301
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
Product Status
ประเภท
แรงดันไฟฟ้า - หลัก
แรงดันไฟฟ้า - สำรอง (โหลดเต็ม)
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด)
ขดลวดปฐมภูมิ
ขดลวดรอง
แท็ปกลาง
พลังงาน - สูงสุด
ประเภทการติดตั้ง
รูปแบบส่วนปลาย
ขนาด / มิติ
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด)
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น
MFG_MT0500A
MT0750A
CONTROL TRANSFORMER,750VA,240/48
Siemens
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿13,203.67000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-220V, 230V, 240V, 440V, 460V, 480V110V, 115V, 120V---ไม่750VAติดตั้งบนแชสซีเทอร์มินัลบล็อก182.12mm L x 133.35mm W144.53mm-
MFG_MT0050A
MT0050A
CONTROL TRANSFORMER,50VA,240/480
Siemens
14
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,658.01000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-220V, 230V, 240V, 440V, 460V, 480V110V, 115V, 120V---ไม่50VAติดตั้งบนแชสซีเทอร์มินัลบล็อก92.46mm L x 76.20mm W87.88mm-
MFG_KT1100
MT0100A
CONTROL TRANSFORMER,100VA,240/48
Siemens
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,921.49000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-220V, 230V, 240V, 440V, 460V, 480V110V, 115V, 120V---ไม่100VAติดตั้งบนแชสซีเทอร์มินัลบล็อก104.14mm L x 85.85mm W96.52mm-
MFG_KT8250
MT0250A
CONTROL TRANSFORMER,250VA,240/48
Siemens
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,630.98000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-220V, 230V, 240V, 440V, 460V, 480V110V, 115V, 120V---ไม่250VAติดตั้งบนแชสซีเทอร์มินัลบล็อก123.70mm L x 114.30mm W113.54mm-
MFG_MT0500A
MT0500A
CONTROL TRANSFORMER,500VA,240/48
Siemens
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿9,594.35000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงาน-220V, 230V, 240V, 440V, 460V, 480V110V, 115V, 120V---ไม่500VAติดตั้งบนแชสซีเทอร์มินัลบล็อก150.37mm L x 133.35mm W144.53mm-
MFG_KT1050
KT8050P
CONTROL TRANSFORMER,230/460-115V
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿13,932.25000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต240V, 480V120V---ไม่50VAติดตั้งบนแชสซีเทอร์มินัลบล็อก92.46mm L x 76.20mm W101.60mm-
MFG_MT0050A
MT0050C
CONTROL TRANSFORMER,50VA,120/240
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,256.37000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0050F
CONTROL TRANSFORMER,50VA,208/277
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,256.37000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0050E
CONTROL TRANSFORMER,50VA,550/575
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,256.37000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0050D
CONTROL TRANSFORMER,50VA,115/230
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,256.37000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0050B
CONTROL TRANSFORMER,50VA,240/480
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,256.37000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0050I
CONTROL TRANSFORMER,50VA,380/400
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,256.37000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075A
CONTROL TRANSFORMER,75VA,240/480
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,372.94000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075F
CONTROL TRANSFORMER,75VA,208/277
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,555.55000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MTG0050A
CONTROL TRANSFORMER,50VA,240/480
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,921.49000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075E
CONTROL TRANSFORMER,75VA,550/575
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,987.90000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075C
CONTROL TRANSFORMER,75VA,120/240
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,104.47000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075D
CONTROL TRANSFORMER,75VA,115/230
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,104.47000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075B
CONTROL TRANSFORMER,75VA,240/480
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,104.47000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075I
CONTROL TRANSFORMER,75VA,380/400
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,104.47000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_KT1150
MT0150A
CONTROL TRANSFORMER,150VA,240/48
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,153.90000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_KT1100
MT0100E
CONTROL TRANSFORMER,100VA,550/57
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,153.90000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_KT1100
MT0100F
CONTROL TRANSFORMER,100VA,208/27
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,153.90000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
CONTROL TRANSFORMER,100VA,208-24
MT0100T
CONTROL TRANSFORMER,100VA,208-24
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,486.65000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
MFG_MT0050A
MT0075G
CONTROL TRANSFORMER,75VA,208/230
Siemens
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,589.57000
กล่อง
*
กล่อง
ทำงาน-------------
แสดง
ของ 301

หม้อแปลงไฟฟ้า


Products in the power transformers family include those designed for transformation of AC utility power at nominal frequencies of 400 Hz or less that contain galvanically isolated primary and secondary windings. They are not packaged or equipped with the common connectors used for AC utility powered products, making them unserviceable as an end-use product in an isolation transformer capacity.