แสดง
ของ 1,046
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่บรรจุอยู่
STLINK-V3MINIE
STLINK-V3MINIE
ST-LINK V3 PROG FOR STM32
STMicroelectronics
502
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿412.28000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)STM32บอร์ด, สายเคเบิล
ESP-PROG
ESP-PROG
ESP-PROG, DEVELOPMENT AND DEBUGG
Espressif Systems
593
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿418.56000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)ESP32บอร์ด, สายเคเบิล
2548
2548
ST-LINK V2 CLONE FOR STM8 STM32
Adafruit Industries LLC
194
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿521.46000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, จำลอง, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)STM8, STM32บอร์ด, สายเคเบิล
117
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿872.00000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)NuMicro™ อุปกรณ์บอร์ด
152
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,133.60000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)-บอร์ด
380
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,308.00000
ถาด
ถาด
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)NuMicro™ อุปกรณ์บอร์ด
105990010
105990010
ATMEL AVRISP STK500 USB ISP PROG
Seeed Technology Co., Ltd
103
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,391.71000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)AVR®บอร์ด, สายเคเบิล
ARM-USB-TINY-H
ARM-USB-TINY-H
ARM JTAG DEBUGGER
Olimex LTD
172
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,468.45000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบักARM®บอร์ด
DEBUGADPTR1-USB
DEBUGADPTR1-USB
USB DEBUG ADAPTER 8-BIT
Silicon Labs
289
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,696.91000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก8051บอร์ด, สายเคเบิล
410-251-B
410-251-B
JTAG-SMT2 SURFACE-MOUNT PROGRAMR
Digilent, Inc.
2,767
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,040.48000
ถาด
-
ถาด
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)FPGAบอร์ด
210-299
410-299
PROGRAMMING CABLE JTAG HS3
Digilent, Inc.
1,805
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,057.92000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)FPGAบอร์ด
410-308x
410-308-B
MOD PROGRAMMING JTAG-SMT2-NC
Digilent, Inc.
2,443
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,848.64000
ถาด
-
ถาด
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)FPGAบอร์ด
TMS320-XDS100-V3
TMS320-XDS100-V3
USB XDS100 V3 JTAG DEBUGGER
Olimex LTD
113
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,019.55000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, จำลอง, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)TMS320 ซีรี่ส์บอร์ด
410-357-B
410-357-B
JTAG-SMT3-NC: SURFACE-MOUNT PROG
Digilent, Inc.
1,864
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,092.10000
ถาด
-
ถาด
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)FPGAบอร์ด
222
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,223.60000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, จำลอง, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)RL78, RXบอร์ด, สายเคเบิล
410-249
410-249
JTAGHS2 FPGA PROGRAMMING CABLE
Digilent, Inc.
1,721
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,232.32000
ถุง
-
ถุง
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)FPGAบอร์ด
Encore! Smart Cable
ZUSBESC0200ZACG
Z8 ENCORE SMART CABLE
Zilog
64
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,295.10000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)Z8 Encore!®, Z8 Encore! XP®บอร์ด, สายเคเบิล
P0302
P0302
USB BLASTER CABLE
Terasic Inc.
475
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,406.72000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)Alteraบอร์ด, สายเคเบิล
USB005
USB005
ISOLATED USB TO I2C PROGRAMMER
Infineon Technologies
441
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,461.48000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรมPowIRCenterบอร์ด
83
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,572.40000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานจำลอง (ในวงจร/ในระบบ)PIC Micro® MCUบอร์ด
ATATMEL-ICE-PCBA
ATATMEL-ICE-PCBA
EMU FOR SAM AND AVR MCU PCB ONLY
Microchip Technology
533
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,240.00000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, จำลอง, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)ARM®, AVR®บอร์ด
293
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,379.52000
กล่อง
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก (ในวงจร/ในระบบ)PIC Micro® MCUบอร์ด, สายเคเบิล
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1
ISOLATED DEBUG PROBE FOR XMC WIT
Infineon Technologies
126
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,031.07000
กล่อง
-
กล่อง
ทำงานอุปกรณ์ดีบักXMCบอร์ด
FLASHPRO5
FLASHPRO5
HARDWARE PROGRAMMER SOC/FPGA
Microchip Technology
482
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,544.51000
จำนวนมาก
-
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์โปรแกรมFPGAบอร์ด, สายเคเบิล
IMOTIONLINK
IMOTIONLINK
IMOTION-LINK DEBUG PROBE
Infineon Technologies
45
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,592.99000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอุปกรณ์ดีบัก, อุปกรณ์โปรแกรม (ในวงจร/ในระบบ)IMC100, IMD110, IMM100บอร์ด, สายเคเบิล, อุปกรณ์จ่ายไฟ, อุปกรณ์เสริม
แสดง
ของ 1,046

โปรแกรมเมอร์, อีมูเลเตอร์, และดีบักเกอร์


โปรแกรมเมอร์ อีมูเลเตอร์ และดีบักเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน/โหลด/ทดสอบซอฟต์แวร์ในระบบฝังตัว สำหรับใช้กับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง AEAT, Altera, Arduino, ARM, ATiny, AVR, Basic Stamp, Blackfin, ChromeOS, Code Warrior, ColdFire, Cortex, DaVinci Boards, Digilent, EEPROM, Encoders, FPGA, Freescale, Intel, อุปกรณ์ JTAG, Kinetis, Lapis, Lattice, Magnetic Position Sensors, MSP430, PIC, Zilog และ ZON เป็นต้น