แสดง
ของ 333
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
Product Status
ประเภท
รูปร่าง
ความยาว
ความกว้าง
ความหนา - โดยรวม
อุณหภูมิในการทำงาน
สารยึดติด
วัสดุ
Flex Suppressor
EFF(03)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
60
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,685.68000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่แผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, ด้านเดียวโพลีเมอร์เรซิน, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFX(05)-240X240T1500
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
138
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,767.94000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่แผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.025" (0.64mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, ด้านเดียวโพลีเมอร์เรซิน, ผงแม่เหล็ก
MFG_Flex-Suppressor-Sheets
EFW(03)-240X240T0800
FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS
KEMET
52
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,866.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFF4(01)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
128
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,430.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.005" (0.13mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFF(01)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
120
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,834.91000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่แผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.005" (0.13mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, ด้านเดียวโพลีเมอร์เรซิน, ผงแม่เหล็ก
FS(30)-80X80T2900
FS(30)-80X80T2900
FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS
KEMET
97
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿135.76000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส3.150" (80.00mm)3.150" (80.00mm)0.002" (0.04mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFX6(03)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
26
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,689.65000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFF4(05)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
10
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿4,293.26000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.021" (0.53mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
FG1 Series
FX5(25)-120X120T2900
RF EMI ABSORB SHEET 4.724X4.724"
KEMET
30
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿274.09000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส4.724" (120.00mm)4.724" (120.00mm)0.001" (0.04mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
MFG_Flex-Suppressor-Sheets
EFW(02)-80X80T0800
FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS
KEMET
30
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿399.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส3.150" (80.00mm)3.150" (80.00mm)0.009" (0.23mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
FG1 Series
EFF4(01)-120X120T0800
RF EMI ABSORB SHEET 4.724X4.724"
KEMET
44
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿545.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส4.724" (120.00mm)4.724" (120.00mm)0.005" (0.13mm)-40°C ~ 125°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
MFG_Flex-Suppressor-Sheets
EFW(03)-80X80T0800
FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS
KEMET
29
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿560.73000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส3.150" (80.00mm)3.150" (80.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
M4(100)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
0
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿859.91000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับแผ่น9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.005" (0.13mm)-40°C ~ 105°C--
Flex Suppressor
FX5(100)-240X240T2900
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿862.86000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.004" (0.11mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFX6(01)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
52
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,309.96000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.005" (0.13mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
MFG_Flex-Suppressor-Sheets
EFW(01)-240X240T0800
FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS
KEMET
35
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,336.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.005" (0.13mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
FF1(100)-240X80T0800,EFF4(02)-240X95
EFX6(03)-240X80T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449"X3.15"
KEMET
25
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,405.88000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับแผ่น9.449" (240.00mm)3.150" (80.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
MFG_Flex-Suppressor-Sheets
EFW(03)-240X80T0800
FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS
KEMET
60
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,434.28000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับแผ่น9.449" (240.00mm)3.150" (80.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
FG1 Series
EFF4(05)-120X120T0800
RF EMI ABSORB SHEET 4.724X4.724"
KEMET
24
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,665.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส4.724" (120.00mm)4.724" (120.00mm)0.021" (0.53mm)-40°C ~ 125°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
RM4A(03)-220X185T0800
RF EMI ABSORB SHEET 8.661X7.283"
KEMET
13
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,836.38000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับแผ่น8.661" (220.00mm)7.283" (185.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 85°C--
FF1(100)-240X80T0800,EFF4(02)-240X95
EFF4(05)-240X80T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449"X3.15"
KEMET
11
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,046.66000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับแผ่น9.449" (240.00mm)3.150" (80.00mm)0.021" (0.53mm)-40°C ~ 125°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFF4(02)-240X240
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
22
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,130.40000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.008" (0.20mm)-40°C ~ 105°C-โพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFX(03)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
11
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,535.82000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่แผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, ด้านเดียวโพลีเมอร์เรซิน, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFG2(03)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
13
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,601.11000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานแผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, สองด้านโพลีเมอร์, ผงแม่เหล็ก
Flex Suppressor
EFR(03)-240X240T0800
RF EMI ABSORB SHEET 9.449X9.449"
KEMET
11
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,853.07000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่แผ่นดูดซับสี่เหลี่ยมจัตุรัส9.449" (240.00mm)9.449" (240.00mm)0.013" (0.33mm)-40°C ~ 105°Cไม่นำไฟฟ้า, ด้านเดียวโพลีเมอร์เรซิน, ผงแม่เหล็ก
แสดง
ของ 333

RFI และ EMI - วัสดุชิลด์และดูดซับ


วัสดุป้องกัน RFI และ EMI ได้รับการออกแบบให้ดูดซับ สะท้อน หรือนำสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ออกจากหรือรอบ ๆ อุปกรณ์และวงจรที่ละเอียดอ่อน วัสดุป้องกันทั่วไป ได้แก่ อะลูมิเนียม ทองแดง ดีบุก ผงอีพ็อกซี่และเฟอร์ไรท์ ใยทอง นิกเกิล ไนไตรล์ และโพลีเอสเตอร์รูปแบบต่าง ๆ มีจำหน่ายทั้งแบบแผ่นมีกาวและไม่มีกาว ม้วน เทป และแบบไดคัท