แสดง
ของ 5,658
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
โปรเซสเซอร์หลัก
ความเร็ว
จำนวนของคอร์
พลังงาน (วัตต์)
ประเภทการระบายความร้อน
ขนาด / มิติ
ฟอร์มแฟคเตอร์
การขยายไซต์/บัส
ความจุ RAM/ติดตั้ง
อินเตอร์เฟซที่เก็บข้อมูล
วิดีโอเอาต์พุต
อีเทอร์เน็ต
USB
RS-232 (422, 485)
สายดิจิตอล I/O
อนาล็อกอินพุต:เอาต์พุต
Watchdog Timer
สิ่งที่บรรจุอยู่
อุณหภูมิในการทำงาน
SC0020
SC0020
RASPBERRY PI ZERO W
Raspberry Pi
4,167
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿523.20000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-------------------
SC0065
SC0065
RASPBERRY PI ZERO WH (WITH PRE-S
Raspberry Pi
114
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿558.08000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน-------------------
RASPBERRY PI A+
SC0562
SBC 512MB RAM RASP PI MODEL A+
Raspberry Pi
815
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿697.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM11, VideoCore-------512MBmicroSD----40----
RASPBERRY PI 3 MODEL B+
SC0073
SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM
Raspberry Pi
3,182
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,220.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ARM® Cortex®-A53, VideoCore1.4GHz4--3.350" x 2.200" (85.09mm x 55.88mm)--1GBmicroSDCSI, DSI, HDMI-USB 2.0 (4)-40---0°C ~ 50°C
RASPBERRY PI 3
SC0022
SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB RAM
Raspberry Pi
2,157
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,220.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A53, VideoCore1.2GHz4-----1GBmicroSDCSI, DSI, HDMI100MbpsUSB (4)-40----
CM4-No-WIRELESS-1
SC0679B
SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAM
Raspberry Pi
114
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,220.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.5GHz4--2.170" x 1.570" (55.00mm x 40.00mm)-I²C, SPI, UART2GBSDIOCSI, DPI, DSI, HDMIGbEUSB 2.0 (1)-28----20°C ~ 75°C
RASPBERRY PI 4B/2GB
SC0193(9)
RASPBERRY PI 4 B 2GB
Raspberry Pi
6,463
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,569.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.5GHz4--3.350" x 2.200" (85.09mm x 55.88mm)--2GBmicroSDCSI, DSI, HDMIGbEUSB 2.0 (2), USB 3.0 (2)-40---0°C ~ 50°C
CM4 WIFI
SC0669
SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAM
Raspberry Pi
1,645
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,744.00000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.5GHz4--2.170" x 1.570" (55.00mm x 40.00mm)-I²C, SPI, UART2GBSDIOCSI, DPI, DSI, HDMIGbEUSB 2.0 (1)-28----20°C ~ 75°C
RASPBERRY PI 4B/4GB
SC0194(9)
RASPBERRY PI 4 B 4GB
Raspberry Pi
3,753
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,918.40000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.5GHz4--3.350" x 2.200" (85.09mm x 55.88mm)--4GBmicroSDCSI, DSI, HDMI-USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)-40---0°C ~ 50°C
RPi-400-FRONT-WHITE
SC0373
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM US
Raspberry Pi
578
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)--4GBmicroSDmicro HDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)-40--คีย์บอร์ด US0°C ~ 50°C
SC0380
SC0381
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM PT
Raspberry Pi
260
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่คีย์บอร์ด PT0°C ~ 50°C
RPi-400-FRONT-WHITE
SC0372
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM UK
Raspberry Pi
211
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)--4GBmicroSDmicro HDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)-40--คีย์บอร์ด UK0°C ~ 50°C
SC0380
SC0382
SBC 1.8GHZ 4CORE 4GB RAM JP
Raspberry Pi
209
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่คีย์บอร์ด JP0°C ~ 50°C
SC0380
SC0378
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM NO
Raspberry Pi
168
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่คีย์บอร์ด NO0°C ~ 50°C
SC0380
SC0794
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB/0GB RAM HU
Raspberry Pi
148
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GB/0GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่คีย์บอร์ด HU0°C ~ 50°C
SC0380
SC0379
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM SE
Raspberry Pi
137
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่คีย์บอร์ด SE0°C ~ 50°C
RPi-400-FRONT-WHITE
SC0377
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM ES
Raspberry Pi
121
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)--4GBmicroSDmicro HDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)-40--คีย์บอร์ด ES0°C ~ 50°C
RPi-400-FRONT-WHITE
SC0375
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM FR
Raspberry Pi
66
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)--4GBmicroSDmicro HDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)-40--คีย์บอร์ด FR0°C ~ 50°C
SC0380
SC0380
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM DK
Raspberry Pi
51
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,441.60000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่คีย์บอร์ด DK0°C ~ 50°C
RASPBERRY PI 4 MODEL B 8G
SC0195(9)
RASPBERRY PI 4 B 8GB
Raspberry Pi
5,372
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,616.00000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A721.5GHz4--3.350" x 2.200" (85.09mm x 55.88mm)--8GBmicroSDCSI, DSI, HDMI-USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)-40---0°C ~ 50°C
RP-400-KIT
SC0383
PI 400 UK KIT ENGLISH VERSION
Raspberry Pi
357
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,599.62000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A72-------------40--คีย์บอร์ด UK, พาวเวอร์ซัพพลาย UK, คู่มือผู้เริ่มต้นใช้งานภาษาอังกฤษ-
RP-400-KIT
SC0384
PI 400 US KIT ENGLISH VERSION
Raspberry Pi
249
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,599.62000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A72-------------40--คีย์บอร์ด US, พาวเวอร์ซัพพลาย US, คู่มือผู้เริ่มต้นใช้งานภาษาอังกฤษ-
RP-400-KIT
SC0388
PI 400 ES KIT SPANISH VERSION EU
Raspberry Pi
205
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,599.62000
กล่อง
กล่อง
ทำงานARM® Cortex®-A72-------------40--คีย์บอร์ด ES, พาวเวอร์ซัพพลาย EU, คู่มือผู้เริ่มต้นใช้งานภาษาสเปน-
SC0512
SC0392
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM DANISH
Raspberry Pi
156
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,599.62000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่NO PATTERN0°C ~ 50°C
SC0512
SC0793
SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB ENG MANUAL
Raspberry Pi
151
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,599.62000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานARM® Cortex®-A721.8GHz4--11.260" x 4.800" (286.00mm x 122.00mm)-อีเทอร์เน็ต, HDMI, LAN, SD, USB4GB/0GBMicroSDHDMIGbEUSB 2.0 (1), USB 3.0 (2)---ไม่16GB microSD การ์ด, คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ภาษาอังกฤษ, EU พาวเวอร์ ซัพพลาย, สาย micro HDMI เป็น HDMI-A, เมาส์, HU คีย์บอร์ด0°C ~ 50°C
แสดง
ของ 5,658

Single Board Computers (SBC)


คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (SBCs) เป็นคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นบนบอร์ดเดียวที่มีอินพุต/เอาต์พุต ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ฟอร์มแฟกเตอร์ และไซต์ส่วนขยาย คุณลักษณะดังกล่าวได้แก่ โปรเซสเซอร์หลัก ความเร็ว จำนวนคอร์ กำลังไฟ ประเภทการระบายความร้อน และแรม โปรเซสเซอร์หลัก ได้แก่ Advantech, AMD (คอร์, G-series, Geode, GX), ARMADA, ARM Cortex, Atom, Celeron, ColdFire, Core 2, Intel (Atom, Celeron, Core, LGA, Quark, Apollo, Pentium) Pentium, Rabbit, RK3288, Rochchip, TI Sitara, ULV Celeron, VIA Eden, Vortex และ Z180