โซลินอยด์, แอคชูเอเตอร์


โซลินอยด์และแอคทูเอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแกนโลหะทรงกระบอกที่เคลื่อนที่เข้าและออกจากอุปกรณ์ตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดของชิ้นส่วน ตัวเลือกข้อมูลจำเพาะมีตั้งแต่ระดับแรงดันไฟฟ้า ความยาวช่วงชัก ทิศทางของแรง ขนาดโดยรวม และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางกล ตั้งแต่การทำงานแบบเครื่องกลไฟฟ้าพื้นฐานไปจนถึงหน่วยความจำโลหะผสมแบบมี shape