เฉพาะทาง

ผลลัพธ์ : 41
ผู้ผลิต
Analog Devices Inc./Maxim IntegratedMikroElektronika
ชุด
-*iButton®
บรรจุภัณฑ์
กล่องจำนวนมากถุงท่อเคส
สถานะผลิตภัณฑ์
ทำงานเลิกผลิต
แอพพลิเคชั่น
-การบันทึกอุณหภูมิการบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าการระบุผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมินาฬิกา/ปฏิทินเวลาจริง (RTC)
ประเภทหน่วยความจำ
-EEPROMEPROMNVRAMNVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)ROM
ขนาดหน่วยความจำ
2B8B32B128B512B512B, 2KB512B, 8KB576B, 8KB2KB32kB64KB-
อุณหภูมิในการทำงาน
-55°C ~ 100°C-40°C ~ 70°C-40°C ~ 85°C-20°C ~ 85°C0°C ~ 125°C-
ตัวเลือกสต็อก
ตัวเลือกสิ่งแวดล้อม
สื่อ
ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
41ผลลัพธ์

แสดง
ของ 41
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
แอพพลิเคชั่น
ประเภทหน่วยความจำ
ขนาดหน่วยความจำ
อุณหภูมิในการทำงาน
1,005
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿147.13000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
5,178
มีอยู่ในสต็อค
2,000
โรงงาน
1 : ฿148.96000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
128B
-40°C ~ 85°C
272
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿276.28000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
512B
-40°C ~ 85°C
629
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿279.94000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
128B
-40°C ~ 85°C
718
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿462.66000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
นาฬิกา/ปฏิทินเวลาจริง (RTC)
-
-
-40°C ~ 85°C
1,479
มีอยู่ในสต็อค
5,014
โรงงาน
1 : ฿468.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
512B
-40°C ~ 85°C
252
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿551.08000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
128B
-40°C ~ 70°C
252
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿631.43000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
512B
-40°C ~ 70°C
1,265
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿705.18000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
64KB
-40°C ~ 70°C
68
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿3,479.31000
เคส
-
เคส
ทำงาน
-
-
-
-
Button
DS1923-F5#
IBUTTON TEMP/HUMIDITY LOGGER F5
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
34
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,538.36000
เคส
เคส
ทำงาน
การบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
576B, 8KB
-20°C ~ 85°C
281
มีอยู่ในสต็อค
2,900
โรงงาน
1 : ฿159.60000
ถุง
-
ถุง
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
387
มีอยู่ในสต็อค
7,200
โรงงาน
1 : ฿166.94000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EPROM
128B
-40°C ~ 85°C
777
มีอยู่ในสต็อค
26,400
โรงงาน
1 : ฿177.21000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EPROM
128B
-40°C ~ 85°C
497
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿657.85000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
2KB
-40°C ~ 70°C
377
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿727.93000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน
EEPROM
32kB
-40°C ~ 85°C
201
มีอยู่ในสต็อค
1,954
โรงงาน
1 : ฿1,617.30000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การบันทึกอุณหภูมิ
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
512B, 2KB
-40°C ~ 85°C
610
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿132.82000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
750
มีอยู่ในสต็อค
23,000
โรงงาน
1 : ฿139.06000
ถุง
-
ถุง
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
256
มีอยู่ในสต็อค
800
โรงงาน
1 : ฿156.67000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
-
-
-
-
108
มีอยู่ในสต็อค
865
โรงงาน
1 : ฿253.89000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
32B
-40°C ~ 85°C
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿258.66000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EPROM
2KB
-40°C ~ 85°C
67
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿276.28000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
512B
-40°C ~ 85°C
405
มีอยู่ในสต็อค
5,746
โรงงาน
1 : ฿147.13000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
128B
-40°C ~ 85°C
278
มีอยู่ในสต็อค
2,000
โรงงาน
1 : ฿48.80000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
-
-
-
-
แสดง
ของ 41

เฉพาะทาง


อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ฟังก์ชันเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะ