แสดง
ของ 41
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
แอพพลิเคชั่น
ประเภทหน่วยความจำ
ขนาดหน่วยความจำ
อุณหภูมิในการทำงาน
6,075
มีอยู่ในสต็อค
2,000
โรงงาน
1 : ฿201.26000
ท่อ
ท่อ
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM128B-40°C ~ 85°C
573
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿207.54000
ท่อ
ท่อ
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEPROM2KB-40°C ~ 85°C
1,330
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿208.93000
ถุง
ถุง
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM32B-40°C ~ 85°C
877
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿243.81000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM128B-40°C ~ 85°C
1,590
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿445.42000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานนาฬิกา/ปฏิทินเวลาจริง (RTC)---40°C ~ 85°C
209
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿448.56000
ถุง
ถุง
ทำงานข้อมูลผลิตภัณฑ์NVRAM128B-40°C ~ 70°C
499
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿573.78000
ถุง
ถุง
ทำงานข้อมูลผลิตภัณฑ์NVRAM64KB-40°C ~ 70°C
3,028
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿619.47000
ถุง
ถุง
ทำงานข้อมูลที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านEEPROM32kB-40°C ~ 85°C
138
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,349.16000
ถุง
ถุง
ทำงานการบันทึกอุณหภูมิNVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)512B, 2KB-40°C ~ 85°C
238
มีอยู่ในสต็อค
2,094
โรงงาน
1 : ฿1,364.51000
ถุง
ถุง
ทำงานการบันทึกอุณหภูมิNVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)512B, 2KB-40°C ~ 85°C
175
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿122.43000
ถุง
ถุง
ทำงานการระบุผลิตภัณฑ์ROM8B-40°C ~ 85°C
106
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿506.81000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานข้อมูลผลิตภัณฑ์NVRAM512B-40°C ~ 70°C
256
มีอยู่ในสต็อค
900
โรงงาน
1 : ฿125.57000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน----
987
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿154.17000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEPROM128B-40°C ~ 85°C
855
มีอยู่ในสต็อค
33,800
โรงงาน
1 : ฿163.59000
ท่อ
ท่อ
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEPROM128B-40°C ~ 85°C
413
มีอยู่ในสต็อค
5,746
โรงงาน
1 : ฿180.68000
ท่อ
ท่อ
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM128B-40°C ~ 85°C
262
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿254.97000
ถุง
ถุง
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM512B-40°C ~ 85°C
1,245
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿528.08000
ถุง
ถุง
ทำงานข้อมูลผลิตภัณฑ์NVRAM2KB-40°C ~ 70°C
114
มีอยู่ในสต็อค
1,262
โรงงาน
1 : ฿204.05000
ท่อ
ท่อ
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM32B-40°C ~ 85°C
935
มีอยู่ในสต็อค
23,300
โรงงาน
1 : ฿111.62000
ถุง
-
ถุง
ทำงานการระบุผลิตภัณฑ์ROM8B-40°C ~ 85°C
269
มีอยู่ในสต็อค
3,900
โรงงาน
1 : ฿128.36000
ถุง
-
ถุง
ทำงานการระบุผลิตภัณฑ์ROM8B-40°C ~ 85°C
22
มีอยู่ในสต็อค
73
โรงงาน
1 : ฿4,854.95000
กล่อง
กล่อง
ทำงานการบันทึกอุณหภูมิNVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)--
100
มีอยู่ในสต็อค
1,903
โรงงาน
1 : ฿254.97000
ท่อ
ท่อ
ทำงานการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าEEPROM512B-40°C ~ 85°C
62
มีอยู่ในสต็อค
2,900
โรงงาน
1 : ฿422.75000
ท่อ
ท่อ
ทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิEEPROM2B-55°C ~ 100°C
12
มีอยู่ในสต็อค
1,864
โรงงาน
1 : ฿1,294.75000
ถุง
ถุง
ทำงานการบันทึกอุณหภูมิNVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)512B, 2KB-40°C ~ 85°C
แสดง
ของ 41

เฉพาะทาง


อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ฟังก์ชันเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะ