แสดง
ของ 2,290
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
วิธีการซ้อน
การตั้งค่า
คอนเนคเตอร์ที่ 1
คอนเนคเตอร์ที่ 2
ความยาวสายเคเบิล
ประเภท
สิ่งที่บรรจุอยู่
วัสดุ - ฉนวน
เครื่องวัดขนาดสายไฟ
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด
อัตรา
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps)
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-4-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 4"
Pomona Electronics
1,784
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿237.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้4.0" (101.60mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-4-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 4"
Pomona Electronics
1,357
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿237.21000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้4.0" (101.60mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-12-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12"
Pomona Electronics
2,057
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿244.52000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้12.0" (304.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-12-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12"
Pomona Electronics
1,553
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿244.52000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้12.0" (304.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-8-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 8"
Pomona Electronics
1,077
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿244.52000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้8.0" (203.20mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Green Plug
B-12-5
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12"
Pomona Electronics
305
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿244.52000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้12.0" (304.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีเขียวโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-18-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 18"
Pomona Electronics
490
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿251.83000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้18.0" (457.20mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-18-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 18"
Pomona Electronics
424
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿251.83000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้18.0" (457.20mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-36-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 36"
Pomona Electronics
1,663
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿255.48000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้36.0" (914.40mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-36-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 36"
Pomona Electronics
1,608
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿255.48000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้36.0" (914.40mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-24-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 24"
Pomona Electronics
2,498
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿255.48000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้24.0" (609.60mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-24-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 24"
Pomona Electronics
2,638
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿255.48000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้24.0" (609.60mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Green Plug
B-24-5
TEST LEAD BANANA TO BANANA 24"
Pomona Electronics
228
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿255.48000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้24.0" (609.60mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีเขียวโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-48-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 48"
Pomona Electronics
2,238
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿262.79000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้48.0" (1219.20mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-60-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 60"
Pomona Electronics
769
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿262.79000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้60.0" (1524.00mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-60-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 60"
Pomona Electronics
984
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿262.79000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้60.0" (1524.00mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-48-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 48"
Pomona Electronics
970
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿262.79000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้48.0" (1219.20mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Black Plug
B-72-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 72"
Pomona Electronics
784
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿273.76000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้72.0" (1828.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
B Series, 1 Lead, Red Plug
B-72-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 72"
Pomona Electronics
701
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿273.76000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้ง (ทั้งสองคอนเนคเตอร์)บานานาไปยังบานานาบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้72.0" (1828.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG5000VDC (5kV)-15A
1166 Series, Red
1166-36-2
TEST LEAD BANANA TO GATOR 36"
Pomona Electronics
574
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿288.38000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้งบานานาไปยังปากจระเข้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้คลิปปากจระเข้, หุ้มฉนวน36.0" (914.40mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG30VAC-5A
1166 Series, Black
1166-36-0
TEST LEAD BANANA TO GATOR 36"
Pomona Electronics
490
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿288.38000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้งบานานาไปยังปากจระเข้บานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้คลิปปากจระเข้, หุ้มฉนวน36.0" (914.40mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG30VAC-5A
BU-2641-D-48-0
BU-2641-D-48-0
TEST LEAD BANANA TO PROBE 48"
Mueller Electric Co
1,298
มีอยู่ในสต็อค
1,557
โรงงาน
1 : ฿325.30000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนกันไม่ได้บานานาไปยังหัววัดทดสอบบานานาปลั๊ก, เดี่ยวหัววัดทดสอบ48.0" (1219.20mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)18 AWG600VCAT II 600V10A
3782-12-0
3782-12-0
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 12"
Pomona Electronics
2,401
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿335.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้งบานานาไปยังอุปกรณ์ยึด, ตะขอบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้ตะขอขนาดเล็ก12.0" (304.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีดำโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)20 AWG300VDC-5A
3782-12-2
3782-12-2
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 12"
Pomona Electronics
1,992
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿335.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้งบานานาไปยังอุปกรณ์ยึด, ตะขอบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้ตะขอขนาดเล็ก12.0" (304.80mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)20 AWG300VDC-5A
Minigrabber 3782 - Orange
3782-24-2
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 24"
Pomona Electronics
710
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿335.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานซ้อนได้หลายชั้น, ด้านหน้าและแนวตั้งบานานาไปยังอุปกรณ์ยึด, ตะขอบานานาปลั๊ก, เดี่ยว, ซ้อนกันได้ตะขอขนาดเล็ก24.0" (609.60mm)สายไฟแพตช์1 ตัวนำ, สีแดงโพลี-ไวนิลคลอไรด์ (PVC)20 AWG300VDC-5A
แสดง
ของ 2,290

กล้วย, อินเตอร์เฟสมิเตอร์


สายวัดทดสอบอินเตอร์เฟซบานาน่าและมิเตอร์ ประกอบด้วยโพรบ คลิป หรือปลั๊กที่ปลายด้านหนึ่ง และปลั๊กกล้วยเชื่อมต่อกันที่ปลายอีกด้านหนึ่ง สายเคเบิลเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การวัดและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเชื่อมต่อสายวัดทดสอบประกอบด้วยปลั๊กกล้วย คลิปจระเข้ ซ็อกเก็ตกล้วย ปลั๊กแบน ด้ามจับฟิวส์ คลิปเคลวิน ปากคีบปากคีบ หัววัดทดสอบ ปลั๊กทิป ปลั๊กโทรศัพท์ WECO 310 ที่หนีบสายไฟ และสายไฟ