แสดง
ของ 367
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ความต้านทานไฟฟ้า
พลังงาน (วัตต์)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
จำนวนรอบ
ประเภทการปรับ
ขนาด / มิติ
ส่วนปลาย
ประเภทการติดตั้ง
91AR1MEGLF
91AR1KLF
THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
5,112
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR100KLF
THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
1,487
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR200LF
THUMBWHEEL POT 200 OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
1,259
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน200 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-104LF
THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
20,194
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-203LF
THUMBWHEEL POT 20K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
14,451
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน20 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-502LF
THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,836
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-202LF
THUMBWHEEL POT 2K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,796
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน2 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-501LF
THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,395
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-504LF
THUMBWHEEL POT 500K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,050
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-102LF
THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
1,008
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-253LF
THUMBWHEEL POT 25K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
739
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน25 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-254LF
THUMBWHEEL POT 250K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
699
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน250 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-501LF
THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
493
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 Ohms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-105LF
THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
343
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352E Series
3352E-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,228
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿122.43000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR1MEGLF
THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
1,131
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
3352E Series
3352E-1-105LF
THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
1,374
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿122.43000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-503LF
THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
609
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR25KLF
THUMBWHEEL POT 25K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
944
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน25 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR50KLF
THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
551
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91AR1MEGLF
91AR5KLF
THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W TOP
TT Electronics/BI
528
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿74.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)PC ขาทรูโฮล
91WR10KLF
91WR10KLF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE
TT Electronics/BI
616
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿90.69000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.375" Dia x 0.250" H (9.53mm x 6.35mm)PC ขาทรูโฮล
3352P Series
3352P-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
724
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
3352T Series
3352T-1-102LF
THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP
Bourns Inc.
705
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านบนวงกลม - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)PC ขาทรูโฮล
3352W Series
3352W-1-103LF
THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE
Bourns Inc.
711
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿118.24000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms0.5W, 1/2W±20%1การปรับด้านข้างวงกลม - 0.350" Dia x 0.210" H (8.89mm x 5.33mm)PC ขาทรูโฮล
แสดง
ของ 367

ธัมเวลโพเทนชิโอมิเตอร์


โพเทนชิโอมิเตอร์แบบ Thumbwheel ช่วยให้สามารถปรับค่าความต้านทานในวงจรได้ด้วยตนเอง หม้อ thumbwheel trim หรือที่รู้จักในชื่อ หม้อครอบล้อเลื่อน มีให้เลือกทั้งแบบปรับด้านข้างหรือด้านบน และมีขอบสัมผัสบนตัวกระตุ้นสำหรับการโต้ตอบของมนุษย์และการระบุตำแหน่ง โดยมีค่าความต้านทานตั้งแต่ 10Ω ถึง 5MΩ และ 5% ถึง 30% ของความทนทานต่อค่าในพื้นผิวและการกำหนดค่าการติดตั้งรู