แสดง
ของ 26
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ความต้านทานไฟฟ้า
พลังงาน (วัตต์)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ประเภทการปรับ
จำนวนของตัวอักษร
ประเภทการติดตั้ง
ขนาด / มิติ
รูปแบบส่วนปลาย
3683S Series
3683S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
491
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
60
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
60
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-502L
VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT
Bourns Inc.
15
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-102L
VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT
Bourns Inc.
78
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-502L
VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT
Bourns Inc.
45
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน5 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-504L
VALUE DISPLAY POT 500K 2W PNL MT
Bourns Inc.
22
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน500 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-105L
VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT
Bourns Inc.
17
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-202L
VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT
Bourns Inc.
15
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน2 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3684S-1-103L
3684S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
23
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,114.08000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด4ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.870" L x 0.930" W x 1.050" H (47.50mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3681S-1
3681S-1-103L
VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT
Bourns Inc.
39
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,379.76000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน10 kOhms2 W±3%ปุ่มกด1ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
46
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-102L
VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT
Bourns Inc.
12
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3684S-1-104L
3684S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
11
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,114.08000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด4ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.870" L x 0.930" W x 1.050" H (47.50mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-105L
VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT
Bourns Inc.
45
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน1 MOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-503L
VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT
Bourns Inc.
16
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿2,424.36000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน50 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-503L
VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT
Bourns Inc.
79
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
ถาด
ถาด
ทำงาน50 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-501L
VALUE DISPL POT 500OHM 2W PNL MT
Bourns Inc.
48
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿1,756.23000
ถาด
ถาด
ทำงาน500 Ohms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3681S-1
3681S-1-502L
VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
50 : ฿919.87580
ถาด
ถาด
ทำงาน5 kOhms2 W±3%ปุ่มกด1ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3681S-1
3681S-1-104L
VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
50 : ฿919.87580
ถาด
ถาด
ทำงาน100 kOhms2 W±3%ปุ่มกด1ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-202L
VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
50 : ฿1,209.78300
ถาด
ถาด
ทำงาน2 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3682S Series
3682S-1-203L
VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
50 : ฿1,209.78300
ถาด
ถาด
ทำงาน20 kOhms2 W±3%ปุ่มกด2ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
3683S Series
3683S-1-203L
VALUE DISPLAY POT 20K 2W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
50 : ฿1,731.79740
ถาด
ถาด
ทำงาน20 kOhms2 W±3%ปุ่มกด3ติดตั้งบนพาเนลสี่เหลี่ยมจัตุรัส - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)ที่ยึดบัดกรี
POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM
3684S-1-203L
POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
50 : ฿3,707.58080
ถาด
*
ถาด
ทำงาน--------
VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT
3600S-1-103
VALUE DISPLY POT 10K 1.5W PNL MT
Bourns Inc.
0
มีอยู่ในสต็อค
เลิกผลิต
จำนวนมาก
เลิกผลิต10 kOhms1.5 W±5%หมุน10ติดตั้งบนพาเนลวงกลม - 0.752" Dia x 1.000" H (19.10mm x 25.40mm)ที่ยึดบัดกรี
แสดง
ของ 26

โพเทนชิโอมิเตอร์แสดงค่า


โพเทนชิโอมิเตอร์แสดงค่าเป็นอุปกรณ์แปรผันที่ต่อต้านการไหลของกระแส ความต้านทานของอุปกรณ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้โดยการกดปุ่มหรือหมุนวงล้อ ค่าที่อุปกรณ์กำลังถูกเปลี่ยนจะแสดงที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ช่วงความต้านทานตั้งแต่ 500 โอห์ม ถึง 1 โมห์ม กำลังไฟฟ้า 1.5W หรือ 2W และประเภทการปรับแบบกดปุ่มหรือแบบหมุนด้วยจำนวนตัวอักษร 1, 2, 3, 4 หรือ 10