แสดง ผลลัพธ์สำหรับ Power Supplies
ผลการค้นหาสูงสุด: Power Supplies
หมวดหมู่ยอดนิยม
AC DC คอนเวอร์เตอร์(207,074 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
DC DC คอนเวอร์เตอร์(268,483 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด
AC DC เดสก์ท็อป, อะแดปเตอร์แบบผนัง(14,794 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
อุตสาหกรรม, พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN(3,564 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
AC DC คอนเวอร์เตอร์(4,947 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ติดกับบอร์ด
DC DC คอนเวอร์เตอร์(25,602 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
อุปกรณ์ - อุปกรณ์จ่ายไฟ (ทดสอบ, เบนช์)(580 รายการ )ทดสอบและการวัด
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ชิ่ง DC DC(3,092 รายการ )วงจรรวม (IC)
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - เชิงเส้น(1,479 รายการ )วงจรรวม (IC)
ตัวขับ LED(5,239 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่งเรกกูเลเตอร์ DC DC(7 รายการ )วงจรรวม (IC)
อุปกรณ์จ่ายไฟ AC DC ตั้งค่าได้ (ประกอบจากโรงงาน)(9,006 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
โมดูลอุปกรณ์จ่ายไฟ AC DC ตั้งค่าได้(104 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
AC AC อะแดปเตอร์แบบผนัง(326 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)
แชสซีอุปกรณ์จ่ายไฟ AC DC ตั้งค่าได้(207 รายการ )อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์