ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง

9,353 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of CUI Devices Logo
Image of PUI Audio, Inc. logo
Image of Mallory Sonalert Products Logo
Image of Soberton, Inc. logo
Image of VISATON color logo
Image of Knowles logo

ผลิตภัณฑ์ระบบเสียง


หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ระบบเสียงครอบคลุมประเภทต่าง ๆ ของอิเล็กโทรคูสติกทรานสดิวเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและในทางกลับกัน อุปกรณ์เหล่านี้ถูกจัดกลุ่มตามฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า(ไมโครโฟน), สัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง (ลำโพง), หรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นสัญญาณรบกวน (ออด, ไซเรน) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ปะเก็นและอุปกรณ์ติดตั้ง

ภาพสัญลักษณ์แผนผังลำโพง ภาพสัญลักษณ์แผนผังไมโครโฟน