ผลลัพธ์ :1,393,166
ผลการค้นหาสูงสุด:
หมวดหมู่ยอดนิยม
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝัง(80,489 รายการ )วงจรรวม (IC)
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - เชิงเส้น(68,412 รายการ )วงจรรวม (IC)
ไดโอด - ซีเนอร์ - เดี่ยว(63,340 รายการ )ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล
หน่วยความจำ(54,995 รายการ )วงจรรวม (IC)
ไดโอด - วงจรเรียงกระแส - เดี่ยว(46,802 รายการ )ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล
PMIC - อุปกรณ์ควบคุม(44,709 รายการ )วงจรรวม (IC)
ทรานซิสเตอร์ - FETs, MOSFETs - เดี่ยว(40,808 รายการ )ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่งเรกกูเลเตอร์ DC DC(34,956 รายการ )วงจรรวม (IC)
อุปกรณ์แสดงสถานะบนพาเนล, ไฟนำร่อง(32,531 รายการ )ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
เชิงเส้น - เครื่องขยาย - เครื่องมือวัด, ออปแอมป์, บัฟเฟอร์แอมป์(30,799 รายการ )วงจรรวม (IC)
นาฬิกา/การจับเวลา - เครื่องกำเนิดสัญญาณคล็อก, PLLs, สังเคราะห์ความถี่(29,504 รายการ )วงจรรวม (IC)
ชุดไฟ LED - สีขาว(29,404 รายการ )ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
การแสดงสถานะ LED - ดิจิตอล(23,994 รายการ )ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
แบบฝัง - FPGAs (Field Programmable Gate Array)(23,488 รายการ )วงจรรวม (IC)
นาฬิกา/การจับเวลา - ไทม์เมอร์และออสซิลเลเตอร์โปรแกรมได้(23,122 รายการ )วงจรรวม (IC)

Semiconductors