ผลลัพธ์ :1,336,958
ผลการค้นหาสูงสุด:
หมวดหมู่ยอดนิยม
แบบฝัง - ไมโครคอนโทรลเลอร์(78,490 รายการ )วงจรรวม (IC)
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - เชิงเส้น(67,497 รายการ )วงจรรวม (IC)
ไดโอด - ซีเนอร์ - เดี่ยว(61,362 รายการ )ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล
หน่วยความจำ(53,652 รายการ )วงจรรวม (IC)
ไดโอด - วงจรเรียงกระแส - เดี่ยว(45,367 รายการ )ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล
PMIC - อุปกรณ์ควบคุม(43,973 รายการ )วงจรรวม (IC)
ทรานซิสเตอร์ - FETs, MOSFETs - เดี่ยว(39,107 รายการ )ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำดิจิตอล
PMIC - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - สวิตช์ชิ่งเรกกูเลเตอร์ DC DC(34,123 รายการ )วงจรรวม (IC)
อุปกรณ์แสดงสถานะบนพาเนล, ไฟนำร่อง(30,562 รายการ )ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
เชิงเส้น - เครื่องขยาย - เครื่องมือวัด, ออปแอมป์, บัฟเฟอร์แอมป์(30,528 รายการ )วงจรรวม (IC)
ชุดไฟ LED - สีขาว(29,131 รายการ )ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
แบบฝัง - FPGAs (Field Programmable Gate Array)(23,345 รายการ )วงจรรวม (IC)
นาฬิกา/การจับเวลา - ไทม์เมอร์และออสซิลเลเตอร์โปรแกรมได้(23,105 รายการ )วงจรรวม (IC)
นาฬิกา/การจับเวลา - เครื่องกำเนิดสัญญาณคล็อก, PLLs, สังเคราะห์ความถี่(22,611 รายการ )วงจรรวม (IC)
การแสดงสถานะ LED - ดิจิตอล(21,711 รายการ )ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

Semiconductors