Revision 5.2

เงื่อนไขการใช้งาน Digi-Key และเงื่อนไขการสั่งซื้อ

วันที่ทำการแก้ไขล่าสุด

มีนาคม 30, 2565

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics) ร่วมกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "Digi-Key") ดำเนินการ www.digikey.co.th และกลุ่มเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Digi-Key Tech - เว็บไซต์ Xchange, เว็บไซต์ eewiki.net, เว็บไซต์ maker.io และไซต์โครงการที่ Digi-Key จัดหาให้ รวมถึง www.digikey.co.th/en/maker (รวมเรียกว่า "ไซต์โครงการ") และเว็บสโตร์ที่อาจสร้างแบรนด์โดยใช้ ชื่อของหน่วยงานอื่นๆ และฝังไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ๆ เหล่านั้น (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์: ให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ Chip Outpost และผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอผ่านโปรแกรมการตลาดของ Digi-Key ซึ่งหาได้จาก Digi-Key (รวมเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันและการจัดการโครงการ ให้การเข้าถึงบริการด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาจให้บริการด้านการสื่อสาร (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง) และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองและร่วมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามโดยใช้บริการเว็บ Digi-Key ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ("แอปพลิเคชันบริการบนเว็บ") และร่วมกับบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของตนผ่านทางเว็บสโตร์ที่ Digi-Key จัดเตรียมไว้ (รวม "บริการ")

เมื่อมีการเข้าถึง การเยี่ยมชม การเรียกดู การใช้ หรือการโต้ตอบหรือการพยายามโต้ตอบกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ (ดังนิยามด้านล่าง) โปรแกรม หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อที่ระบุไว้ในที่นี้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) ในนามของตนเองเป็นการส่วนตัวและในนามของนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณเป็นตัวแทนหรือเสมือนว่าเป็นตัวแทน (เรียกรวมกันและแยกกันว่า “คุณ” “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้”) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ Digi-Key รวบรวมและแบ่งปันจากการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โปรดไปที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Digi-Key เมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีการใด ๆ เท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการสั่งซื้อในนามของตนเองเป็นการส่วนตัวและในนามของนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณเป็นตัวแทนหรือเสมือนว่าเป็นตัวแทน (ดังนิยามด้านล่าง)

I. ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

1. การเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อทำการสั่งซื้อหรือใช้งานเว็บไซต์ เลือกส่วนของเว็บไซต์ที่นำเสนอบริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บโดยผ่านระบบที่มีการป้องกันด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิส

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะหมายถึง “ข้อมูลประจำตัว” ของคุณ ข้อมูลประจำตัวของคุณจะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน อีกทั้งคุณต้องไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับ Digi-Key หรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาข้อมูลประจำตัวของตนเองเป็นความลับ คุณตกลงว่า เฉพาะคุณและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณเท่านั้นที่จะใช้งานข้อมูลประจำตัวของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณภายในเว็บไซต์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณออกจากระบบของเว็บไซต์และปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์เมื่อคุณใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลประจำตัวของคุณ Digi-Key มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และเรียกร้องให้คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวโดยอาศัยดุลยพิจของ Digi-Key โปรดติดต่อ Digi-Key ทันทีที่ internet.registration@digikey.com หากคุณเชื่อว่าข้อมูลประจำตัวของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือบุคคลอื่นอาจพยายามใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดทราบว่าไม่มีเว็บไซต์ใดบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย 100% ดังนั้นแม้ว่า Digi-Key จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แต่การที่คุณใช้งานเว็บไซต์เพื่อส่งหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

2. ทรัพย์สินทางปัญญา การให้บริการ เว็บไซต์ และข้อมูลทั้งหมด รวมถึงแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิส ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ฐานข้อมูลสินค้าของ Digi-Key เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาที่คุณเห็น ได้ยิน หรือพบเจอด้วยวิธีการอื่นใดในเว็บไซต์ และการรวบรวมทั้งหมด (“เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายสากล โดยที่ Digi-Key หรือพันธมิตร บริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ ผู้มีส่วนร่วม หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยยกเว้นในส่วนของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิส Digi-Key มอบสิทธิ์การใช้งานให้คุณเป็นส่วนตัว ซึ่งเพิกถอนได้ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนย้ายได้ เพื่อใช้งานเว็บไซต์ บริการ รวมถึงเนื้อหา และเพื่อดาวน์โหลด พิมพ์ และจัดเก็บเนื้อหาบางส่วน โดยสืบเนื่องจากสิทธิ์การใช้งานนี้ จะไม่มีการถ่ายโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณเข้าถึงหรือดาวน์โหลดให้กับคุณ Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณเข้าถึงหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดนี้ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

ซอฟต์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือสำหรับการเข้าถึงและใช้งานบนไซต์ ยกเว้นซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้งานผ่านทางบริการสื่อสาร (“ซอฟต์แวร์”) และแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Digi-Key และ/หรือซัพพลายเออร์ของ Digi-Key หรือบุคคลที่สาม และอาจได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมโดยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ การเข้าถึงและการใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบริการบนเว็บของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง หากมี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบริการบนเว็บ ("ข้อตกลงใบอนุญาต") คุณต้องไม่ติดตั้ง เข้าถึง หรือใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เว้นแต่ว่าคุณจะยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานก่อน สำหรับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสใด ๆ ที่ไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Digi-Key ขอมอบสิทธิ์การใช้งานซึ่งเพิกถอนได้ เป็นส่วนตัว และไม่สามารถโอนย้ายได้ให้กับคุณซึ่งเป็นผู้ใช้งาน เท่าที่ Digi-Key ได้รับอนุญาตและกระทำได้ตามกฎหมาย เพื่อใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสสำหรับการชมและใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ประกาศของบุคคลที่สามที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

Digi-Key จะไม่มอบสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์การใช้งานสิทธิบัตรโดยปริยาย การทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายโดยชัดแจ้ง และอาจส่งผลให้ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาขั้นรุนแรง ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่มอบให้ในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ (1) คุณสามารถใช้สำเนาของเนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเองหรือการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น (2) คุณต้องไม่คัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือส่ง แจกจ่าย เผยแพร่ แสดง หรือถ่ายทอดเนื้อหาบนสื่อใด ๆ และ (3) คุณต้องไม่ดัดแปลง แปล แยกส่วน ถอดประกอบ ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางใดทางหนึ่ง หรือลบหรือเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความในวรรคก่อน การคัดลอกหรือการทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นใดเพื่อการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซ้ำเพิ่มเติม ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิส เอกสารประกอบ และ/หรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้ของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งกลับซอฟต์แวร์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไปยังประเทศใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

Digi-Key อาจห้ามหรือจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียว

คุณต้องไม่ใช้โรบอต สเครปเปอร์ สไปเดอร์ หรือวิธีอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงหรือรวบรวมเนื้อหาจากเว็บไซต์ หรือทำการมิเรอร์ ร่วมแบรนด์ หรือเฟรมโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น ๆ สำหรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ “การร่วมแบรนด์” หมายถึงการแสดงชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือวิธีอื่นใดในการระบุแหล่งที่มาหรือการระบุตัวตนของบุคคลใดก็ตามในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะแสดง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ คู่แข่งและผู้รวบรวมข้อมูลบุคคลที่สามต้องไม่เชื่อมโยง “ลิงก์โดยตรง” มายังเว็บไซต์นี้ กล่าวคือ สร้างลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ซึ่งเลี่ยงเส้นทางการเข้าถึงโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Digi-Key โดยข้อห้ามนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของบุคคลต่าง ๆ

3. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน Digi-Key และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา และ Digi-Key รวมถึงซัพพลายเออร์ของ Digi-Key ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงการใช้ทั่วไป ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดต่อเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหา ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสจะได้รับการรับประกันก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องหากมี และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อสงวนสิทธิ์การรับประกันในการใช้งานเหล่านี้ Digi-Key และซัพพลายเออร์ของ Digi-Key ไม่รับประกันว่าการทำงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในเว็บไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไข Digi-Key และซัพพลายเออร์ของ Digi-Key ไม่รับประกันถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหา หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข เว็บไซต์ การให้บริการ และเนื้อหามีให้ “อย่างที่เป็น” และในลักษณะ “เท่าที่มี” Digi-Key และซัพพลายเออร์ของ Digi-Key จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับ หรือที่ไม่ได้ส่งหรือไม่ได้รับ หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Digi-Key และซัพพลายเออร์ของ Digi-Key จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งโดยใช้และ/หรือที่รวมอยู่ในเว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม คุณไม่ควรอาศัยคำแนะนำที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ในการตัดสินใจส่วนตัว การตัดสินใจทางการแพทย์ การตัดสินใจทางกฎหมาย หรือการตัดสินใจทางการเงิน และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อขอคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ของคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

โปรดดูข้อมูลการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ได้ที่เงื่อนไขการสั่งซื้อ

4. ข้อสงวนสิทธิ์เพิ่มเติม ไม่จำกัดเพียงข้อสงวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น:

a. วิศวกรรมแอปพลิเคชัน Digi-Key เสนอวิศวกรรมแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า Digi-Key เท่านั้น เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันของ Digi-Key พยายามที่จะจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Digi-Key ไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่มีให้นั้นเที่ยงตรง ครบถ้วน หรือถูกต้อง และ Digi-Key จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่มีให้ หรือการที่คุณเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการวิเคราะห์และพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันของ Digi-Key หรือที่เจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ของ Digi-Key จัดหาให้ และการเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่า Digi-Key อาจพูดคุยกับลูกค้าของ Digi-Key รายอื่นในหัวข้อเดียวกันหรือคล้ายกันกับที่พูดคุยกับคุณ และให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเดียวกันหรือคล้ายกันดังกล่าวกับลูกค้าของ Digi-Key รายอื่น โดยไม่เป็นการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของวรรคก่อน การทดแทนหรือการอ้างอิงแบบโยงที่แนะนำซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ นั้นเป็นเพียงคำแนะนำ และ Digi-Key ไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าวนั้นเที่ยงตรง ครบถ้วน หรือถูกต้อง

b. การแก้ไขข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง เนื้อหาอาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ และอาจไม่ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้น Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถ้วน และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเนื้อหาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Digi-Key ไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่ครบถ้วนจะได้รับการแก้ไขและไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว

c. ลิงก์และโปรโมชันของบุคคลที่สาม ลิงก์ไฮเปอร์เทกซ์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลที่สามไม่ถือเป็นหรือไม่ได้แสดงโดยนัยว่า Digi-Key ได้รับรอง สนับสนุน หรือแนะนำบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Digi-Key จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ และ Digi-Key ไม่รับรองหรือรับประกัน รวมถึงไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเว็บไซต์ใด ๆ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการโต้ตอบหรือการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่น ๆ

ข้อเสนอใด ๆ ของบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ลงโฆษณา) ที่รวมอยู่ในหรือพร้อมใช้งานผ่านลิงก์จากเว็บไซต์นี้ หรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชัน รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือโปรโมชันดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องระหว่างคุณและผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เท่านั้น Digi-Key จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือโปรโมชันดังกล่าว

d. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ในการใช้งาน เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก เช่นเดียวกับเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดของ Digi-Key ไม่ได้มีให้บริการสำหรับทุกคนหรือในทุกตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้กับบุคคล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาล และจำกัดปริมาณผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้ คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และกฎระเบียบในท้องถิ่นทุกประการเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางเทคนิค เนื้อหาที่ยอมรับได้ และการดำเนินการออนไลน์

e. การแสดงสี Digi-Key พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสีที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ของคุณด้วย Digi-Key จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าสีที่คุณเห็นจะตรงกับสีของผลิตภัณฑ์

5. การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใด DIGI-KEY หรือซัพพลายเออร์ของมันจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษหรือตัวอย่างที่เป็นแบบอย่าง (รวมถึงโดยไม่มีการจำกัดผลกำไรที่สูญเสียไป) เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (a) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา หรือการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา (b) การทำธุรกรรมหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยเว็บไซต์ (c) การเรียกร้องใด ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ความไม่ครบถ้วน หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ในเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา (d) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณ (e) คำชี้แจงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือบริการหรือ (f) สิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา แม้ว่า Digi-Key หรือซัพพลายเออร์ของ Digi-Key จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม จากวรรคก่อน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Digi-Key และซัพพลายเออร์ของ Digi-Key จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาเกิน $100 หรือจำนวนเงินขั้นต่ำที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมายที่รองรับความรับผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด การรับประกัน หรืออื่น ๆ

หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือข้อกำหนดการใช้งาน การเยียวยาโดยเด็ดขาดเพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหานั้น

มูลฟ้องใด ๆ ที่มีต่อ Digi-Key หรือซัพพลายเออร์ของ Digi-Key ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่มีการเรียกร้อง

บางรัฐ รวมถึงนิวเจอร์ซีย์ (เกี่ยวกับผู้บริโภค) อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายบางประเภท เช่น ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือที่เป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ แต่จะบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายในทุกกรณี

โปรดดูข้อมูลการจำกัดความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ได้ที่เงื่อนไขการสั่งซื้อ

6. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองต่อการที่คุณเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาในเว็บไซต์ที่จัดหาให้โดยเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันของ Digi-Key และรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนบนเว็บไซต์ รวมถึงการส่งข้อมูลของคุณ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และปกป้องผู้ร่วมทุนของ Digi-Key และ Digi-Key คู่ค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต บริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ ตัวแทน และข้อมูลของบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์ เนื้อหาและผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสไปยังไซต์และบริการจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษ ที่เป็นแบบอย่างและโดยอ้อม) และ ค่าทนายความตามสมควร อันเป็นผลจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การใช้ในทางที่ผิด หรือการไม่สามารถใช้งานไซต์ บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการด้านการสื่อสาร) หรือเนื้อหา การพึ่งพาข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ของคุณที่ Digi - บุคลากรด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันที่สำคัญ การส่งของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ด้านล่าง) หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยคุณ

7 ข้อห้ามของผู้ใช้เพิ่มเติม คุณต้องไม่ละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือเปลี่ยนแปลงทรัพยากรระบบและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ห้ามใช้หรือแจกจ่ายเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อละเมิดการรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด (เช่น การคาดเดารหัสผ่านด้วยตนเองหรือผ่านโปรแกรม เครื่องมือแคร็ก หรือเครื่องมือสอดแนมเครือข่าย) Digi-Key อาจตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณมีส่วนร่วมหรือต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกิจกรรมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองและเปิดเผยรายละเอียดการละเมิดของคุณให้กับผู้อื่นตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานของรัฐ นักสืบเอกชน และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นเพื่อช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการแก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือแทรกแซงสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดโหลดขนาดใหญ่โดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ รวมถึงแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปกติของเว็บไซต์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ หรือเลี่ยงโรบอต เอ็กคลูชัน เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) หรือมาตรการอื่น ๆ ที่ Digi-Key อาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียว

Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้ Digi-Key เปิดเผยตัวตนของผู้ใดก็ตามที่ละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

8. การใช้บริการด้านการสื่อสารและการบริหารโครงการ ไซต์อาจมีบริการกระดานข่าว พื้นที่สนทนา กลุ่มข่าว ฟอรัม ชุมชน หน้าเว็บส่วนตัว แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เครื่องมือสร้างและกำหนดค่า ปฏิทิน และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อความหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ สื่อสารกับสาธารณะในวงกว้างหรือกับกลุ่ม (รวมเรียกว่า "บริการสื่อสาร") คุณยอมรับว่าจะใช้บริการสื่อสารเพื่อโพสต์ ส่ง และรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการสื่อสารโดยเฉพาะเท่านั้น ตัวอย่างเช่นและไม่จำกัดเพียง คุณยอมรับว่าเมื่อใช้บริการสื่อสาร คุณจะไม่:

 • ทำให้เสื่อมเสีย ต่อว่า ก่อกวน เฝ้าติดตาม คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน) ของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ สมรรถภาพทางร่างกาย อายุ ศาสนา หรือสัญชาติ หรือเป็นการดูหมิ่นผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมซึ่งขัดต่อหลักมนุษยธรรมโดยการโต้แย้งถึงการเกิดขึ้นของอาชญากรรมเหล่านั้น
 • เผยแพร่ โพสต์ อัปโหลด จำหน่าย หรือแพร่กระจายหัวข้อ เนื้อหา หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หรือผิดกฎหมาย
 • อัปโหลด แสดง หรือทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานซึ่งมีรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ รหัสวัตถุ ซอร์สโค้ด ภาษามาร์กอัป ไลบรารี แผนผัง ข้อมูลจำเพาะ การออกแบบ ไฟล์การออกแบบ PCB ไฟล์การประดิษฐ์ PCB ไฟล์ Gerber หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ละเมิด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการประชาสัมพันธ์ ภาระผูกพันในการรักษาความลับ หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส มัลแวร์ แรนซัมแวร์ ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายหรือขัดจังหวะการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือเว็บไซต์
 • ใช้หรืออัปโหลดวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงรูปภาพ ซอฟต์แวร์ รหัสวัตถุ ซอร์สโค้ด ภาษามาร์กอัป ไลบรารี แผนผัง ข้อมูลจำเพาะ การออกแบบ ไฟล์การออกแบบ PCB ไฟล์การประดิษฐ์ PCB ไฟล์ Gerber หรือรูปถ่าย ซึ่งให้บริการผ่าน เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ ภาระผูกพันในการรักษาความลับ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • โฆษณาหรือเสนอขายหรือเสนอซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เว้นแต่ว่าบริการสื่อสารดังกล่าวอนุญาตข้อความเช่นว่านั้นเป็นการเฉพาะ
 • ดำเนินการหรือส่งต่อแบบสำรวจ การประกวดแข่งขัน ธุรกิจแบบพีระมิด หรือจดหมายลูกโซ่
 • ดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ก็ตามที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการสื่อสารรายอื่นที่คุณทราบหรือทราบตามสมควรว่า ไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะดังกล่าว
 • ปลอมแปลงหรือลบการระบุที่มา ประกาศทางกฎหมายหรือประกาศอื่น ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้เขียน หรือการกำหนดกรรมสิทธิ์หรือฉลากแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในไฟล์ที่อัปโหลด
 • จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นไม่ให้ใช้งานและใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสาร
 • ละเมิดจรรยาบรรณหรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับบริการสื่อสารใด ๆ โดยเฉพาะ
 • เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอม
 • ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ก็ตามที่บังคับใช้
 • สร้างตัวตนปลอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้อื่น

Digi-Key ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบบริการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยังบริการสื่อสาร และลบเนื้อหาใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียว Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา และบริการสื่อสารส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม Digi-Key สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ก็ตามทุกเมื่อตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้ หรือคำขอของรัฐบาล หรือในการแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียว ขอให้ระมัดระวังเสมอเมื่อให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวคุณในบริการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม Digi-Key ไม่ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่พบในบริการสื่อสารใด ๆ ก็ตามและ Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดเป็นการเฉพาะเจาะจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการสื่อสารและการดำเนินการที่เกิดจากการที่คุณมีส่วนร่วมในบริการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม เนื้อหาที่อัปโหลดไปยังบริการสื่อสารอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการใช้งาน การทำซ้ำ และ/หรือการแพร่กระจายตามที่ประกาศ และคุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวหากคุณดาวน์โหลดเนื้อหา

9 ข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้ Digi-Key ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในวัสดุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ รหัสวัตถุ ซอร์สโค้ด ภาษามาร์กอัป ไลบรารี แผนผัง ข้อมูลจำเพาะ การออกแบบ ไฟล์การออกแบบ PCB การผลิต PCB ไฟล์ ไฟล์ Gerber หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณหรือผู้ใช้บริการการสื่อสารรายอื่นมอบให้ Digi-Key (รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ) หรือโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล หรือส่งไปยังไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "การส่ง") อย่างไรก็ตาม โดยการโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล ให้หรือส่งข้อมูลที่คุณส่ง แสดงว่าคุณกำลังให้ Digi-Key บริษัทในเครือและผู้ได้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้จัดหาและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Digi-Key, Tech-Xchange, Project ไซต์หรือเว็บไซต์ eewiki.net) สิทธิ์การใช้งานทั่วโลกที่ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทำซ้ำ แปล ฟอร์แมตใหม่หรืออย่างอื่น แก้ไขหรือดัดแปลง แสดงและสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหานี้ ในสื่อใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าที่ทราบในขณะนี้หรือที่พัฒนาในภายหลัง ในลักษณะใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่มีข้อจำกัดหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ และเพื่อเผยแพร่ชื่อ ภาพเหมือนของคุณ นามแฝง หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ แม้จะกล่าวข้างต้น Digi-Key จะไม่ใช้โครงการของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ Project Sites เพื่อทำการค้าผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

การส่งอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน การทำซ้ำ การแสดง การดัดแปลง และ/หรือการเผยแพร่ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว หากฟังก์ชันดังกล่าวมีอยู่ในไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการโพสต์ข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ ซึ่งอาจไม่ขัดแย้งหรือจำกัดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ในเหตุการณ์ใด ๆ

ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ โดย Digi-Key เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่นำส่งของคุณดังที่ระบุไว้ในที่นี้ Digi-Key ไม่มีภาระผูกพันในการโพสต์หรือใช้ข้อมูลที่นำส่งใด ๆ ที่คุณอาจมอบให้และอาจลบข้อมูลที่นำส่งใด ๆ ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียว

โดยการโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล จัดหาหรือส่งข้อมูลที่คุณส่ง คุณรับรองและรับประกันว่าการส่งข้อมูลของคุณ และใช้สิ่งดังกล่าวตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในและ การส่งของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณในการให้ โพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูลหรือส่งสิ่งที่ส่งมา และให้สิทธิ์อนุญาตที่คุณให้ไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และการส่ง และการใช้งานตามข้อกำหนดเหล่านี้ เงื่อนไขการใช้งาน ไม่และจะไม่ละเมิด ยักยอก หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือทางปัญญาใด ๆ สิทธิในทรัพย์สิน

คุณรับรอง รับประกัน และตกลงเพิ่มเติมว่า:

 • การส่งใด ๆ ไม่ถือว่าเป็น "บทความป้องกัน" หรือ "บริการป้องกัน" เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าถืออาวุธระหว่างประเทศ (ITAR), 22 CFR ส่วนที่ 120-130 ซึ่งบริหารงานโดย Directorate of Defense Trade Controls, U.S. Department of State ("DDTC") และไม่เป็นอย่างอื่น (i) อยู่ภายใต้ ITAR (ii) รายการในรายการอาวุธของสหรัฐฯ (เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวกำหนดไว้ใน ITAR) หรือ (iii) ภายใต้เขตอำนาจศาล ของ DDTC;
 • หากเป็นไปได้ คุณได้ให้ Digi-Key ด้วยหมายเลขการจัดประเภทการควบคุมการส่งออก ("ECCN") ที่ถูกต้องและแม่นยำตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการบริหารการส่งออก 15 CFR Parts 730-774; และ
 • การส่งทั้งหมดถูกต้องและถูกต้อง

10. ประกาศและขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามหมวดที่ 17 ของประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Code) มาตรา 512 (c)(2) การแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกร้องนั้นควรส่งไปยังตัวแทนที่กำหนดของผู้ให้บริการ ข้อสอบถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้เพียงเพื่อแจ้งผู้ให้บริการที่อ้างถึงด้านล่างนี้ให้ทราบว่าอาจมีการละเมิดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ ข้อสอบถามอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น คำขอความช่วยเหลือด้านวิศวกรรม รายงานการใช้อีเมลในทางที่ผิด และรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับการตอบกลับผ่านขั้นตอนนี้

ต้องส่งการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนที่กำหนดต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ: Digi-Key Corporation

ชื่อของตัวแทนที่กำหนดให้รับการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกร้อง: Ross West

ที่อยู่โดยครบถ้วนของตัวแทนที่กำหนดซึ่งควรส่งการแจ้ง: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนที่กำหนด: 1-800-344-4539 หรือ 218-681-6674

หมายเลขโทรสารของตัวแทนที่กำหนด: 218-681-3380

ที่อยู่อีเมลของตัวแทนที่กำหนด: copyrightclaims@digikey.com

เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การแจ้งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิด (“ฝ่ายร้องเรียน”)
 2. ข้อมูลบ่งชี้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากรวมผลงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการในเว็บไซต์ออนไลน์เว็บเดียวไว้ในการแจ้งครั้งเดียว ให้ระบุรายการซึ่งเป็นตัวแทนของผลงานดังกล่าวที่เว็บไซต์นั้น
 3. ข้อมูลบ่งชี้เนื้อหาที่อ้างว่ามีการละเมิด หรือเป็นเป้าหมายของกิจกรรมการละเมิด ซึ่งจะถูกลบออกหรือการเข้าถึงจะถูกปิดการใช้งาน และข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาเนื้อหาดังกล่าวได้
 4. ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการติดต่อฝ่ายร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลที่อาจใช้ในการติดต่อฝ่ายร้องเรียน หากมี
 5. ถ้อยคำว่าฝ่ายร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย และ
 6. ถ้อยคำว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษในการเบิกความเท็จ ซึ่งฝ่ายร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่อ้างว่าถูกละเมิด

เมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 6 ข้างต้น:

 1. ผู้ให้บริการจะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิด
 2. ผู้ให้บริการจะส่งต่อการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว (“ผู้สมัครใช้บริการ”)
 3. ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครใช้บริการทราบโดยทันทีว่าได้ลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวแล้ว

การยื่นเรื่องโต้แย้ง:

เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การยื่นเรื่องโต้แย้งจะต้องเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมอบให้กับตัวแทนที่กำหนดของผู้ให้บริการ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 1. ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครใช้บริการ
 2. ข้อมูลบ่งชี้เนื้อหาที่ถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่ถูกปิดใช้งาน และตำแหน่งที่เนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ก่อนที่จะถูกลบออกหรือการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวจะถูกปิดใช้งาน
 3. ถ้อยคำภายใต้บทลงโทษในการเบิกความเท็จว่าผู้สมัครใช้บริการมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหานั้นถูกลบออกหรือปิดการใช้งาน ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการบ่งชี้เนื้อหาที่จะลบหรือปิดใช้งานนั้นผิด
 4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครใช้บริการ และถ้อยคำที่ผู้สมัครใช้บริการยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลแขวงรัฐบาลกลาง (Federal District Court) สำหรับเขตการพิจารณาคดีซึ่งเป็นที่ตั้งของที่อยู่ หรือหากที่อยู่ของผู้สมัครใช้บริการอยู่นอกสหรัฐอเมริกา สำหรับเขตการพิจารณาคดีใด ๆ ที่อาจพบผู้ให้บริการได้ และผู้สมัครใช้บริการจะยอมรับการดำเนินการจากบุคคลที่แจ้งหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

เมื่อได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้งซึ่งมีข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 4 ข้างต้น:

 1. ผู้ให้บริการจะส่งสำเนาการยื่นเรื่องโต้แย้งให้แก่ฝ่ายร้องเรียนโดยทันที
 2. ผู้ให้บริการจะแจ้งฝ่ายร้องเรียนว่าจะนำเนื้อหาที่ถูกลบกลับคืนมาหรือยกเลิกการปิดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวภายในสิบ (10) วันทำการ
 3. ผู้ให้บริการจะนำเนื้อหาที่ถูกลบกลับคืนมาหรือยกเลิกการปิดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวภายในสิบ (10) ถึงสิบสี่ (14) วันทำการหลังจากได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้ง โดยมีเงื่อนไขว่าตัวแทนที่กำหนดของผู้ให้บริการไม่ได้รับการแจ้งจากฝ่ายร้องเรียนว่ามีการยื่นขอคำสั่งศาลเพื่อห้ามมิให้ผู้สมัครใช้บริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเมิดซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวบนเครือข่ายหรือระบบของผู้ให้บริการ

11. การเก็บรักษาความลับ คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ Digi-Key ตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความลับอยู่ ตามที่ใช้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับของ Digi-Key” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่ Digi-Key เปิดเผยผ่านทางแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิส เว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้เป็นความลับ หรือตามลักษณะของข้อมูลหรือสถานการณ์แวดล้อมการเปิดเผยดังกล่าว ซึ่งควรเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นความลับ คุณจะต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ Digi-Key เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในที่นี้ ข้อมูลที่เป็นความลับของ Digi-Key รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งเกี่ยวข้องกับ Digi-Key หรือยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น ตัวเลขกำไรขั้นต้น เทคโนโลยี ลูกค้า แผนธุรกิจ กิจกรรมโปรโมชันและการตลาด การเงิน และเรื่องธุรกิจอื่น ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจของ Digi-Key (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับหนึ่งในการทดสอบขั้นเบต้าของ Digi-Key หรือผลิตภัณฑ์ทดสอบขั้นเบต้าที่คุณได้รับจากการเข้าร่วมในการทดสอบขั้นเบต้าดังกล่าว) และข้อมูลของบุคคลที่สามซึ่ง Digi-Key มีภาระผูกพันในการรักษาความลับ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่น ๆ ในส่วนนี้ คุณจะไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับใด ๆ กับ Digi-Key ภายใต้หัวข้อนี้ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ สามารถแสดงได้โดยเอกสารที่ได้รับ คุณทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย ณ เวลาที่ได้รับจาก Digi-Key ได้รับจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับหรือเปิดเผยสิ่งเดียวกันโดยการกระทำที่ผิดหรือละเมิดหรือสามารถแสดงโดยเอกสารที่ได้รับการพัฒนาโดยอิสระโดยคุณโดยไม่ต้อง การใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลที่เป็นความลับของ Digi-Key ในทางใดทางหนึ่ง

12. กฎหมายที่บังคับใช้; การระงับข้อพิพาท กฎหมายของรัฐมินนิโซตาในสหรัฐมีผลบังคับใช้กับข้อบังคับการใช้งานเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของข้อกฎหมายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นรัฐมินนิโซตาหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการใช้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากกฎหมายของรัฐมินนิโซตา) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศปี 1980, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดในการขายสินค้าระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ในเขตอำนาจศาลต่างๆ และการแก้ไขใด ๆ ในภายหลังจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การโต้เถียงหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของคุณ ("ข้อพิพาท") จะถูกตัดสินโดย American Arbitration Association (AAA) ภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ และคุณขอสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไข ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการทางกฎหมาย การดำเนินการ สาเหตุของการดำเนินการ หรือการนับของเรา การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว และอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่กล่าวหาตามดุลยพินิจของอนุญาโตตุลาการแต่เพียงผู้เดียว บัลลังก์หรือสถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการอยู่ที่เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่มีรวมการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เข้ากับอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรืออย่างอื่น คำพิพากษาเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางใด ๆ ภายในหรือภายนอกรัฐมินนิโซตา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แทนที่หรือเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดที่มีให้กับ Digi-Key Digi-Key อาจขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ในศาลของรัฐ รัฐบาลกลาง หรือระดับประเทศที่มีเขตอำนาจสำหรับ (ก) การละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา หรือ การยักยอกทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Digi-Key หรือบุคคลที่สาม; หรือ (b) การละเมิดข้อกำหนดการรักษาความลับในส่วนที่ 11 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ละเมิดข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 12 นี้ คุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลของรัฐและรัฐบาลกลางของรัฐมินนิโซตาในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาอื่น ๆ คุณยังรับทราบเพิ่มเติมว่าสิทธิ์ของ Digi-Key ในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเฉพาะตัวที่พิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งทำให้สิทธิ์เหล่านั้นมีคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการสูญเสียจึงไม่สามารถประเมินได้และอาจไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายทางการเงินได้อย่างเพียงพอ

13. บทบัญญัติทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจนำเสนอให้คุณในเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการเพิ่มเติมหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้กับบริการหรือเนื้อหาเฉพาะตามที่ระบุไว้ ยกเว้นในกรณีที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลแทนและจะใช้ควบคุม ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในที่นี้ การสละสิทธิ์โดย Digi-Key เกี่ยวกับการละเมิด หรือการผิดสัญญาใด ๆ ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดหรือการผิดสัญญาก่อนหน้าหรือภายหลัง หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลหรืออนุญาโตตุลาการที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ และศาลหรืออนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะมีอำนาจ หากเป็นไปได้ ในการแก้ไขบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เพื่อแสดงถึงเจตนาของคู่สัญญาตามที่แสดงโดยถ้อยคำต้นฉบับของบทบัญญัติได้อย่างถูกต้องที่สุด ในขณะที่คำชี้ขาดนั้นชอบด้วยกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ ไม่มีสิทธิ์ หน้าที่ ข้อตกลง หรือภาระผูกพันในที่นี้ ซึ่งอาจได้รับมอบหมายหรือถ่ายโอนโดยคุณจากการดำเนินการทางกฎหมาย การควบรวมกิจการ หรือวิธีการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Digi-Key ข้อกำหนดการใช้งานและเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาจะไม่สร้างกิจการร่วมค้า พันธมิตร การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทนใด ๆ ระหว่างคุณและ Digi-Key หรือซัพพลายเออร์ของ Digi-Key ภาระผูกพัน สิทธิ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในที่นี้จะมีผลผูกพันและเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาในที่นี้และผู้รับช่วงหรือผู้รับโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเท่านั้น

14. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคิดค่าใช้จ่าย หากมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ TechXchange, ไซต์โครงการ หรือ eewiki.net เป็นต้น คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าถึง เยี่ยมชม เรียกดู ใช้งาน หรือโต้ตอบหรือพยายามที่จะโต้ตอบกับส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ และหากคุณใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานฉบับปัจจุบันแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อกำหนดการใช้งาน “วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด” ก็จะได้รับการอัปเดตด้วย โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสำหรับฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ โดยค่าเริ่มต้น คุณเลือกที่จะรับอีเมลที่ Digi-Key อาจใช้ดุลยพินิจในการส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ/หรือนโยบายอื่น ๆ ของ Digi-Key ให้คุณทราบ คุณอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้โดยเลือกไม่ใช้ค่าเริ่มต้นดังกล่าว แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในทางตรงกันข้าม Digi-Key ก็อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียวและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับคุณและ Digi-Key

ฉบับที่มีผลบังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษจะมีอำนาจเหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ

© 2022 Digi-Key Corporation สงวนลิขสิทธิ์

คำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานนี้หรือต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลไปที่ international.customer.service@digikey.com

II. เงื่อนไขการสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่สั่งซื้อกับ Digi-Key รวมถึงคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Chip Outpost และผ่านเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจตั้งชื่อโดยใช้ชื่อของนิติบุคคลอื่นๆ และฝังอยู่ในเว็บไซต์ของนิติบุคคลอื่นๆ นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ “เงื่อนไขการสั่งซื้อ” เหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อ้างว่าส่งโดยผู้ซื้อในเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ จะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง คำสั่งซื้อที่สั่งซื้อในแบบฟอร์มที่ต่างไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการยอมรับ แต่อยู่บนพื้นฐานเพียงอย่างเดียวว่าข้อกำหนดของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้จะมีอำนาจเหนือกว่า และข้อกำหนดดังกล่าวจะเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวในการควบคุมการสั่งซื้อ

1. การตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับคำสั่งซื้อ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราอาจตรวจสอบวิธีการชำระเงิน ที่อยู่จัดส่ง และ/หรือหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หากมี ก่อนประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ คุณยอมรับว่าคำสั่งซื้อของคุณเป็นข้อเสนอซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสั่งซื้อ Digi-Key อาจเลือกที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยประมวลผลการชำระเงินของคุณและจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามดุลยพินิจของ Digi-Key หรืออาจปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Digi-Key หากเราปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยใช้อีเมลหรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ วันที่ส่งมอบและ/หรือวันที่จัดส่งที่ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อใด ๆ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นและไม่ได้หมายถึงวันที่ส่งมอบที่แน่นอนหรือที่รับประกัน เพื่อความชัดเจน “ผลิตภัณฑ์” รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอผ่านโปรแกรมการตลาดของ Digi-Key

2. ข้อจำกัดด้านปริมาณ Digi-Key อาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่สามารถสั่งซื้อได้ในคำสั่งซื้อด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม และปรับเปลี่ยนความพร้อมในการให้บริการหรือระยะเวลาของข้อเสนอพิเศษใด ๆ ได้ทุกเมื่อ Digi-Key อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

3. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ซึ่งเราอาจใช้เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อของคุณ แนะนำให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่พร้อมส่ง และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศ การเปิดเผย หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ คุณยอมรับว่า Digi-Key จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ หรือข้อมูลที่คุณไม่ได้รับอันเนื่องมาจากคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง หรือเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบอีเมล ตัวกรองสแปม หรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารจากเรา

4. ข้อมูลสกุลเงิน เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะและซื้อขายเป็นเงินบาท (THB) หรือดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับคำสั่งซื้อไปยังปลายทางอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย โปรดใช้เว็บไซต์สกุลเงินสหรัฐอเมริกาของ Digi-Key ที่ www.digikey.com หรือเว็บไซต์เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคที่เหมาะสม หากสั่งซื้อทางโทรศัพท์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Digi-Key เกี่ยวกับสกุลเงินที่คุณต้องการใช้เมื่อทำการสั่งซื้อ

5. ข้อมูลราคาและผลิตภัณฑ์ Digi-Key ใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา แต่ไม่รับประกันถึงสกุลเงินหรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวที่ให้ไว้ นอกจากนี้ Digi-Key ยังอาศัยให้ผู้ผลิตดั้งเดิมหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตในการมอบคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือสารเคมีที่อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำเตือนเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย (Safe Harbor) ภายใต้พระราชบัญญัติน้ำดื่มที่ปลอดภัยและการบังคับใช้สารพิษของแคลิฟอร์เนีย (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อญัตติที่ 65) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อก่อนที่ Digi-Key จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ ในกรณีที่ Digi-Key พบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญในคำอธิบายหรือความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อคำสั่งซื้อของคุณที่ค้างชำระกับ Digi-Key หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว และคุณอาจเลือกที่จะยอมรับเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อและบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว Digi-Key จะออกเครดิตให้กับบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ ราคาในเว็บไซต์นี้เป็นเงินบาทหรือดอลลาร์สหรัฐ Digi-Key ไม่รับผิดชอบต่อราคา ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ในข้อเสนอใด ๆ ก็ตามของ Digi-Key และ Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดดังกล่าว

6. การชำระเงิน Digi-Key มีวิธีการชำระเงินต่อไปนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้สกุลเงินบาท: MasterCard, VISA, American Express และ PayPal โดยจะต้องชำระเงินตามสกุลเงินที่สั่งซื้อ สำหรับลูกค้าที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เรามีวิธีการชำระเงินต่อไปนี้: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, ชำระเงินล่วงหน้าโดยโอนเงินผ่านธนาคาร, แคชเชียร์เช็คในกองทุนของสหรัฐอเมริกา รวมถึงเครดิตการจ่ายเงินเชื่อให้กับสถาบันและธุรกิจที่เข้าหลักเกณฑ์ เราไม่สามารถรับเช็คส่วนตัวหรือเช็คส่วนตัวที่ผ่านการรับรองได้ ธนาณัติอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก การใช้ตราสารเครดิตจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากแผนกบัญชีของ Digi-Key

การสมัครบัญชี หากต้องการสมัครบัญชีสำหรับเครดิตการจ่ายเงินเชื่อ โปรดส่งการสมัครบัญชี โปรดให้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับขั้นตอนการสมัครบัญชี หากต้องการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการสั่งซื้อครั้งแรก คุณอาจเลือกวิธีการชำระเงินอื่นแทน 

p id="Shipchg">7. ค่าจัดส่ง

การจัดส่งผลิตภัณฑ์จากคลังสินค้าของ Digi-Key คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบว่าการสั่งซื้อของคุณเข้าเกณฑ์ได้รับการจัดส่งฟรีหรือไม่ ในกรณีที่การซื้อของคุณไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการจัดส่งฟรี ค่าจัดส่งจะต้องชำระล่วงหน้าและเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ (CPT ดังอธิบายใน INCOTERMS 2020) ค่าจัดส่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจากศูนย์กระจายสินค้าของ Digi-Key ใน Thief River Falls, MN, USA ความพร้อมในการให้บริการของวิธีการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง การจัดส่งที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่เกินไปอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Digi-Key จะแจ้งให้คุณทราบก่อนการจัดส่งหากมีเงื่อนไขเหล่านี้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ค่าธรรมเนียมนายหน้าที่เกี่ยวข้องจะเป็นความรับผิดชอบของคุณและจะต้องชำระเมื่อส่งมอบ

การจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงจากซัพพลายเออร์ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ (1) ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง (CPT ตามที่กำหนดโดย INCOTERMS 2020) (2) ค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของซัพพลายเออร์จะต้องชำระล่วงหน้าและเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ (3) ใบอนุญาตนำเข้า ภาษีนำเข้า ภาษีศุลกากร ภาษี และค่าธรรมเนียมศุลกากรทั้งหมดที่บังคับใช้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

9. ภาษีราคาที่แสดงไม่รวมภาษีของรัฐบาลกลาง ภาษีท้องถิ่น หรือภาษีอื่นๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการขาย ภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีที่คล้ายกัน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องจะต้องชำระ ณ เวลาที่จัดส่ง

10. การชำระเงินล่าช้า คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Digi-Key ให้แก่ Digi-Key ในการเรียกเก็บเงินที่เกินกำหนดชำระจากคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายในศาล ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน และค่าธรรมเนียมทนายความทั้งหมด

11. ไม่มีในสต็อก หากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อหมด ณ เวลาที่สั่งซื้อ คุณสามารถเลือกให้จัดส่งผลิตภัณฑ์ในวันที่จัดส่งภายหลังได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่ละครั้ง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ เราจะเก็บคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่พร้อมส่งไว้ตามคำขอของคุณ เงื่อนไขของข้อที่ 11 นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ Chip Outpost (โปรดดูข้อที่ 15 และ 17 ด้านล่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Chip Outpost)

12. การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งออก นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐอเมริกา Digi-Key ยังรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศด้วย ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่พร้อมสำหรับการจัดส่งไปยังนอกสหรัฐอเมริกา คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้นทางหรือปลายทางระหว่างประเทศจะอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อจำกัด ข้อบังคับ และคำสั่งควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด ข้อบังคับ และคำสั่งควบคุมการส่งออกทั้งหมดที่บังคับใช้ของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับการบริหารการส่งออกที่ดำเนินการโดยสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry and Security) กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ข้อบังคับการค้าต่างประเทศที่ดำเนินการโดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากร (Census Bureau) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการคว่ำบาตรและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) คุณจะต้องไม่ขาย ส่งออก ถ่ายโอน โอนย้าย มอบหมาย ใช้ หรือกำจัดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะที่อาจเป็นผลให้ขัดต่อกฎหมาย ข้อจำกัด ข้อบังคับ และคำสั่งควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้ของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบในการขอใบอนุญาตหรือการอนุญาตอย่างเป็นทางการอื่นๆ ที่อาจจำเป็นสำหรับการส่งออก การส่งกลับ หรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบอนุญาตที่จำเป็นหรือการยกเว้นใบอนุญาตที่บังคับใช้ซึ่งจำเป็นสำหรับการส่งออก การส่งกลับ การนำเข้า หรือทำให้เกิดการส่งออก การส่งกลับ หรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยังประเทศ บุคคล บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลที่การส่งออก การส่งกลับ หรือการนำเข้าดังกล่าวถูกจำกัดหรือห้ามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการควบคุมหรือการคว่ำบาตรการส่งออกของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ภายใต้การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการโดยองค์การสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) รายการเหล่านี้ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐและได้รับอนุญาตสำหรับการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง สำหรับการใช้งานโดยผู้รับสินค้าหรือผู้ใช้งานดังที่ระบุในที่นี่ รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขายต่อ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ หรือมอบให้แก่บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดั้งเดิมหรือหลังจากมีการรวมเข้าไปในรายการอื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาก่อน

13. ความเสียหายจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ หากคุณได้รับสินค้าที่เสียหายในระหว่างการขนส่ง การเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง วัสดุบรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนให้เหมือนเดิมเป็นสิ่งสำคัญ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Digi-Key ทันทีเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชย

14. นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์ ในกรณีส่วนใหญ่ Digi-Key จะยอมรับสินค้าคืนภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อที่ 14 และจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงินให้ตามที่คุณเลือก สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบุคคลที่สาม และไม่ได้มาจาก Digi-Key โดยตรงจะไม่เข้าเกณฑ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ คืนเงิน หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

หากต้องการดำเนินการคืนสินค้า:

 • โปรดขอรับหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้า (“Returned Merchandise Authorization - RMA”) ที่นี่ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์
 • สำหรับการคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันของผู้ผลิต การคืนผลิตภัณฑ์จะต้องดำเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ประกอบกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ พร้อมคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับเหตุผลในการคืนผลิตภัณฑ์ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม และอยู่ในสภาพที่นำกลับมาขายได้อีก
 • ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่จัดส่งโดยตรงจากซัพพลายเออร์จะต้องส่งคืนไปยังซัพพลายเออร์หลังจากได้รับหมายเลข RMA จาก Digi-Key แล้ว แบบฟอร์มการอนุญาตส่งคืนวัสดุ
 • เมื่อได้รับหมายเลข RMA แล้ว คุณจะได้รับคำแนะนำในการส่งคืนผลิตภัณฑ์
 • อุปกรณ์ที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต (“ESD”) ทั้งหมดที่ส่งกลับไปยัง Digi-Key อาจได้รับการตรวจสอบโดยใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ESD ของ Digi-Key และมาตรฐาน ANSI/ESD S20.20 ล่าสุดที่เผยแพร่โดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและ EOS/ESD Association, Inc. ผลิตภัณฑ์ ESD ที่ไม่ได้จัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจะไม่เข้าเกณฑ์ในการได้รับเครดิตหรือเงินคืน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์จะต้องชำระล่วงหน้าหรือหักจากเครดิตใบแจ้งหนี้ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอน RMA ออนไลน์ 
 • ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวอาจมีค่าใช้จ่ายในการรีสต๊อกสินค้า
 • ในกรณีที่ Digi-Key ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตให้คุณโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจไม่สามารถยกเลิกได้/ไม่สามารถส่งคืนได้
 • ชิ้นส่วนที่ระบุว่า “ไม่สามารถยกเลิกได้/ไม่สามารถส่งคืนได้” ณ เวลาที่แจ้งราคาหรือเวลาที่ขายจะไม่สามารถส่งคืนได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้เป็น Chip Outpost ยกเว้นการรับประกันผลิตภัณฑ์ Chip Outpost แบบจำกัด (ดูข้อที่ 17 ด้านล่าง)
 • การส่งคืนที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันของผู้ผลิตจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันของผู้ผลิตที่บังคับใช้และนโยบายการคืนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่บังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (เช่น ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องส่งคืนโดยตรงไปยังผู้ผลิต) โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรายละเอียด

สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้กับ Digi-Key หรือซัพพลายเออร์ (ตามความเหมาะสม) คุณรับรองและรับประกันว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ Digi-Key ซึ่งไม่ใช่ของปลอมหรือมีความไม่สอดคล้องอื่นใด คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ปลอมจะไม่เข้าเกณฑ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ คืนเงิน หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และ Digi-Key จะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ปลอมใด ๆ ทั้งสิ้น คุณยังยอมรับด้วยว่า Digi-Key หรือซัพพลายเออร์ (ตามความเหมาะสม) อาจทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของปลอม ไม่สอดคล้อง หรือละเมิดเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้หรือไม่ ในกรณีที่ Digi-Key หรือซัพพลายเออร์สงสัยหรือตัดสินใจโดยอาศัยดุลยพินิจของตนว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วัสดุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นของปลอม ไม่สอดคล้อง หรือละเมิดเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ Digi-Key หรือซัพพลายเออร์อาจ: (i) รายงานปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (ii) กักผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยไม่ให้ผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือคืนเงินจนกว่าจะถึงเวลาที่สามารถตัดสินได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้หรือไม่ (iii) หากพิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม จะกักผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี หรือนานกว่านั้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้ และหลังจากช่วงเวลากักเก็บที่บังคับใช้ดังกล่าว จะดัดแปลงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยถาวร รวมถึงองค์ประกอบภายใน เพื่อให้ใช้งานไม่ได้อีกทางกายภาพ และ (iv) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และตามนโยบายการหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงของ Digi-Key ในกรณีที่คุณส่งผลิตภัณฑ์ปลอมให้กับ Digi-Key คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ต้นทุน และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคุณตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Digi-Key เนื่องจากการเรียกร้องและความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าว

15. Chip Outpost ผลิตภัณฑ์ Chip Outpost คือผลิตภัณฑ์คงคลังส่วนเกิน ผลิตภัณฑ์ Chip Outpost รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนเกินที่จัดหาให้โดยตรงจากซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ส่งคืนผ่านช่องทางซัพพลายเออร์อนุญาตจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแฟรนไชส์ Digi-Key เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ Chip Outpost มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีความไม่สมบูรณ์บางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสวันที่เก่า หรือผู้ผลิตอาจเลิกผลิตและ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจล้าหลังแล้ว ปริมาณของผลิตภัณฑ์ Chip Outpost มีจำกัดและไม่สามารถใช้กับคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่พร้อมส่งได้ การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ Chip Outpost การขายผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ Chip Outpost คุณเข้าใจว่า Digi-Key ได้รับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ไม่สามารถยกเลิกได้/ไม่สามารถส่งคืนได้ ดังนั้น การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิปเอาท์โพสต์จึงไม่สามารถยกเลิกได้/ไม่สามารถส่งคืนได้ ยกเว้นการรับประกันแบบจำกัดของศูนย์รับชิป (ดูส่วนที่ 17 ด้านล่าง)

16. การรับรองของผู้ซื้อเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานใด ๆ Digi-Key จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งเป็นบุคคลที่สาม Digi-Key ไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตใด ๆ และไม่ได้ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการขายและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานใด ๆ ไม่ว่า Digi-Key จะรู้จักการใช้งานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ซื้อรับรองและรับประกันต่อ Digi-Key ว่าผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สามารถขายได้และเหมาะสมกับการใช้งานที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้หรือไม่ โดยไม่จำกัดเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้ซื้อรับรองและรับประกันว่าจะกำหนดความสามารถในการขายและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในอุปกรณ์ใดๆ หรือในแอปพลิเคชันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ชีวิต การช่วยเหลือ การดำรงชีวิต การผ่าตัด การปลูกฝังมนุษย์ นิวเคลียร์ การใช้งานบนเครื่องบิน หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ความล้มเหลวของส่วนประกอบเดียวอาจสร้างสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่า Digi-Key ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง (“Qualified Manufacturers List - QML”) และไม่ขายส่วนประกอบในรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (“Qualified Product List - QPL”) สำหรับการใช้งานทางทหาร การอ้างอิงใดๆ เกี่ยวกับ QPL หรือข้อกำหนดทางทหารมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และ Digi-Key ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่ทางทหารเท่านั้น คุณยอมรับว่าการซื้อดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปเพื่อการค้าหรือการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่ต้องอาศัยส่วนประกอบ QPL โดยไม่จำกัดภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณตามมาตรา 17 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง DIGI-KEY และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดหย่อนของผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต

17. การรับประกันสินค้า ข้อจำกัดความรับผิดชอบ กฏเกณฑ์ของหนี้สิน.

a. การรับประกันผลิตภัณฑ์ทั่วไปแบบจำกัด ยกเว้นว่าที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในส่วนที่ 17 นี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีจำหน่ายในเงื่อนไง "ตามลักษณะที่เป็น" "ณ สถานที่ที่แจ้ง" และ "ตามที่มี" Digi-Key ตกลงที่จะถ่ายโอนการรับประกันที่ Digi-Key ได้รับจากผู้ผลิตให้กับคุณ ณ เวลาที่ขาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Digi-Key เท่าที่สามารถถ่ายโอนได้ โดยสามารถขอสำเนาการรับประกันของผู้ผลิตดังกล่าวก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยติดต่อ Digi-Key การรับประกันของผู้ผลิตจะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ Chip Outpost และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่าน Chip Outpost จะอยู่ภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Chip Outpost แบบจำกัดแยกต่างหากที่กำหนดไว้ในข้อที่ 17 แทน ผลิตภัณฑ์คงคลังที่โฆษณาเป็นพิเศษบางรายการจะไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิตทุกประเภท และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขายเฉพาะในปริมาณที่จำกัดเท่านั้น รวมถึงไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ไม่พร้อมส่งหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

b. การรับประกันผลิตภัณฑ์ Chip Outpost แบบจำกัด การรับประกันแบบจำกัดนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดย Digi-Key ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Chip Outpost บนเว็บไซต์นี้หรืออื่น ๆ (“ผลิตภัณฑ์ Chip Outpost”) หากคุณเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ใดๆ ก็ตาม Digi-Key จะรับประกันให้กับผู้ซื้อคนแรกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Chip Outpost จาก Digi-Key เท่านั้น โดยรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ Chip Outpost จะปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและงานฝีมือเป็นเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ฉบับแรกของผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ดังกล่าว (“ระยะเวลาในการรับประกันผลิตภัณฑ์ Chip Outpost แบบจำกัด”) การรับประกันแบบจำกัดจะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ใดๆ (i) ที่เป็นผลจากการใช้งานในทางที่ผิด การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไฟฟ้าสถิต) การละเลย อุบัติเหตุ หรือการดัดแปลง (ii) ไม่สามารถทดสอบได้ (iii) ได้รับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ (iv) ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ออกแบบมา หรือ (v) ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม ลมแรง ฟ้าผ่า หรือสาเหตุที่คล้ายคลึงกัน

 1. การใช้การรับประกันแบบจำกัดนี้ Digi-Key จะดำเนินการโดยทันทีตามที่ Digi-Key เลือกในการ (i) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือ (ii) คืนเงินให้คุณในราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ที่มีข้อบกพร่อง โดยเป็นการเยียวยาเพียงอย่างเดียวในกรณีที่ละเมิดการรับประกันแบบจำกัดนี้ อย่างไรก็ตาม การเยียวยาเหล่านี้มีเงื่อนไขว่าคุณต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ในช่วงระยะเวลาในการรับประกันผลิตภัณฑ์ Chip Outpost แบบจำกัดหรือภายในสิบ (10) วันหลังจากนั้น พร้อมคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เรียกร้องตามนโยบายการส่งคืนของ Digi-Key (โปรดดูข้อที่ 14 ด้านบน)
 2. การทดสอบโดยบุคคลที่สาม Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระทำการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ Chip Outpost ใด ๆ ก็ตามที่อ้างว่ามีข้อบกพร่องเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีข้อบกพร่องจริงหรือไม่ ให้ถือว่าข้อสรุปของบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระดังกล่าวนั้นเป็นข้อสรุป เป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับคุณและ Digi-Key

c. ข้อความสงวนสิทธิ์การรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อที่ 17 นี้ (i) Digi-Key ไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ และ (ii) Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงการใช้ทั่วไป ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจอยู่ภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ และสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Digi-Key จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว หากคำสั่งซื้อมีซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ Digi-Key จะจัดหาซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ดังกล่าวนั้นให้กับคุณภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งหมดของบุคคลที่สามที่มีผลบังคับใช้และใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ โดยไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่สามารถตีความว่าให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในลักษณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อตกลงใบอนุญาตดังกล่าว โดยไม่เป็นการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของวรรคก่อน:

 1. วิศวกรรมแอปพลิเคชัน Digi-Key เสนอวิศวกรรมแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า Digi-Key เท่านั้น เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันของ Digi-Key พยายามที่จะจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Digi-Key ไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่มีให้นั้นเที่ยงตรง ครบถ้วน หรือถูกต้อง และ Digi-Key จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่มีให้ หรือการที่คุณเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการวิเคราะห์และพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมแอปพลิเคชันของ Digi-Key หรือที่เจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ของ Digi-Key จัดหาให้ และการเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เป็นการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของวรรคก่อน การทดแทนหรือการอ้างอิงแบบโยงที่แนะนำซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ นั้นเป็นเพียงคำแนะนำ และ Digi-Key ไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าวนั้นเที่ยงตรง ครบถ้วน หรือถูกต้อง
 2. ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Digi-Key อาจเสนอขายงานชิ้นส่วนงานประกอบที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาประกอบกัน ซึ่งอาจหรืออาจจะไม่รวมอยู่ในกล่อง ("ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์") และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการสั่งซื้อเว็บไซต์เหล่านี้ Digi-Key ตกลงที่จะโอนการรับประกันให้กับคุณ ณ เวลาที่ขาย ในขอบเขตที่สามารถถ่ายโอนได้ การรับประกันที่ Digi-Key ได้รับจากผู้ผลิตในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ Digi-Key รับประกันเป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันหลังจากจัดส่งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์โดย Digi-Key ว่าบริการประกอบของ Digi-Key เกี่ยวกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ("บริการประกอบ") จะปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุในด้านคุณภาพของงาน (workmanship) การรับประกันของ Digi-Key จำกัดเฉพาะบริการประกอบและไม่ใช้ (i) กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ii) ไปยังชุดขายหรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์โดย Digi-Key โดยไม่จำเป็นต้องประกอบ การรับประกันนี้ใช้กับผู้ซื้อเดิมเท่านั้น และเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่จัดส่ง และเฉพาะกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การใช้งานและบริการตามปกติ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ความประมาท การใช้งานในทางที่ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการใช้งาน การบำรุงรักษา การบริการ หรือการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม DIGI-KEY ไม่รับประกันใด ๆ และขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด โดยชัดแจ้ง โดยนัย ถูกกฎหมาย หรืออย่างอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการการประกอบ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการสร้างส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นโมฆะหรือทำให้การรับประกันใด ๆ ที่ผู้ผลิตส่วนประกอบให้ไว้เป็นโมฆะ ลูกค้ายอมรับความรับผิดชอบในการตรวจสอบการรับประกันของผู้ผลิตส่วนประกอบและกำหนดขอบเขตที่อาจนำไปใช้หรือเป็นโมฆะโดยการรวมกันของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
 3. ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง Digi-Key อาจประกอบ เพิ่ม และ/หรือโปรแกรมผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าให้มา ("บริการเสริม") และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ประกอบ เสริม ตามคำขอของลูกค้า หรือโปรแกรมโดย Digi-Key (แต่ละ "ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง") จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบคุณภาพและความทนทานทั้งหมด ลูกค้ายังรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดใด ๆ ที่ลูกค้าให้กับ Digi-Key นั้นสมบูรณ์และถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองใด ๆ ที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของลูกค้าจะไม่ละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง ไม่สามารถยกเลิก/ไม่สามารถคืนได้ Digi-Key รับประกันว่าบริการเสริมจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าที่ Digi-Key ยอมรับเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันหลังจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองโดย Digi-Key Digi-Key ไม่รับประกันตัวผลิตภัณฑ์เองหรือผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเสริมที่ให้ไว้ในที่นี้ การรับประกันนี้ใช้กับผู้ซื้อเดิมเท่านั้น เป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่จัดส่ง และเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองภายใต้การใช้งานและบริการตามปกติ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ความประมาท การใช้ในทางที่ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการใช้งาน การบำรุงรักษา การบริการ หรือการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม โดยไม่จำกัดข้อกำหนดหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ DIGI-KEY ขอปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองนั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ทางการแพทย์ใด ๆ หรือในการใช้งานใด ๆ รวมแต่ไม่จำกัดถึง ชีวิต, การดำรงชีวิต, การผ่าตัด, การปลูกฝังของมนุษย์, นิวเคลียร์หรือแอปพลิเคชันเครื่องบินหรือสำหรับการใช้งานหรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ความล้มเหลวของส่วนประกอบเดียวสามารถสร้างสถานการณ์ในความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและการสร้างผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองสามารถถือเป็นโมฆะหรือทำให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ
 4. ไม่มีการรับประกันอื่นใด พนักงานหรือตัวแทนของ Digi-Key หรือบุคคลอื่นใดไม่ได้รับอนุญาตให้รับประกันใด ๆ นอกเหนือจากที่ให้ไว้ในข้อที่ 17 ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของ Digi-Key โดยทำการรับประกันเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

d. การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Digi-Key จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินออม หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ แม้ว่า Digi-Key จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ความรับผิดของ DIGI-KEY ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ บริการประกอบ หรือบริการเสริมใด ๆ จะเกินราคาที่ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ (และในส่วนที่เกี่ยวกับบริการการประกอบและบริการที่เพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว) โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมายที่ยืนยันถึงความรับผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา ละเมิด การรับประกัน หรืออย่างอื่น คุณรับทราบว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเหล่านี้ และคุณยอมรับเพิ่มเติมว่าข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ แม้จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการเยียวยาแบบจำกัดใด ๆ

บางประเทศอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือที่เป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ แต่จะบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายในทุกกรณี

18. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองต่อการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและปกป้องเว็บไซต์ บริการ หรือของเนื้อหาของ Digi-Key และกิจการร่วมค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ออกใบอนุญาต บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ พนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ เจ้าของของ Digi-Key และผู้ให้บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสของบุคคลที่สามจากและต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย รายจ่าย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางตรง อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ที่พิเศษ ที่เป็นผลต่อเนื่อง เชิงลงโทษ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง และทางอ้อม) และค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากหรือเกิดจากการใช้งาน การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการสั่งซื้อของคุณ

19. เหตุสุดวิสัย Digi-Key จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน อันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดสรรผลิตภัณฑ์ การขาดแคลนวัสดุ ข้อพิพาทแรงงาน ความล่าช้าด้านการขนส่ง สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ปรากฏการณ์เหนือการควบคุม การดำเนินการหรือการละเว้นของบุคคลอื่น การดำเนินการหรือการละเว้นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือทหาร ลำดับความสำคัญของรัฐบาล ไฟไหม้ การนัดหยุดงาน น้ำท่วม สภาพอากาศที่รุนแรง การหยุดชะงักของคอมพิวเตอร์ การก่อการร้าย โรคระบาด โรคระบาดใหญ่ ข้อจำกัดในการกักกัน การจลาจล หรือสงคราม เวลาในการส่งมอบหรือการดำเนินงานของ Digi-Key จะขยายออกไปตามช่วงเวลาที่ล่าช้าดังกล่าวหรือ Digi-Key อาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ หรือส่วนที่เหลือตามที่ Digi-Key เลือกโดยไม่ต้องรับผิดชอบ และจะแจ้งให้คุณทราบ

20. กฎหมายที่ใช้บังคับ; การระงับข้อพิพาท; ข้อจำกัดในการดำเนินการ กฎหมายของรัฐมินนิโซตาในสหรัฐมีผลบังคับใช้กับเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของข้อกฎหมายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นรัฐมินนิโซตาหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการใช้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากกฎหมายของรัฐมินนิโซตา) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศปี 1980, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดในการขายสินค้าระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ในเขตอำนาจศาลต่างๆ และการแก้ไขใดๆ ในภายหลังจะไม่มีผลบังคับใช้กับเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ การโต้แย้งหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ หรือการซื้อหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ (“ข้อพิพาท”) จะได้รับการตัดสินโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association - AAA) ภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการพาณิชย์และคุณขอสละสิทธิ์ใดๆ ที่คุณพึงมีในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย มูลฟ้อง การฟ้องร้อง หรือการฟ้องกลับที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไข ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตตามกฎหมายที่ออกคำสั่ง อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษก่อนหน้านี้ และอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการชี้ขาดของข้อพิพาทที่ถูกกล่าวหา บัลลังก์หรือสถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการอยู่ที่เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่มีรวมการอนุญาโตตุลาการภายใต้เงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้เข้ากับอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการสั่งซื้อเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรืออย่างอื่น คำพิพากษาเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางใด ๆ ภายในหรือภายนอกรัฐมินนิโซตา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แทนที่หรือเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดที่มีให้ Digi-Key Digi-Key อาจขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ในศาลของรัฐ รัฐบาลกลาง หรือระดับชาติของเขตอำนาจศาลสำหรับการละเมิดหรือการยักยอก Digi-Key ที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา - ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคีย์หรือบุคคลที่สาม คุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลของรัฐและรัฐบาลกลางของรัฐมินนิโซตาในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาอื่น ๆ คุณยังรับทราบเพิ่มเติมว่าสิทธิ์ของ Digi-Key ในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเฉพาะตัวที่พิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งทำให้สิทธิ์เหล่านั้นมีคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการสูญเสียจึงไม่สามารถประเมินได้และอาจไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายทางการเงินได้อย่างเพียงพอ ข้อพิพาทใดๆ ที่คุณเป็นผู้เริ่มเรื่องขึ้น จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา ยกเว้นข้อพิพาทที่เกิดจากการละเมิดการรับประกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ Digi-Key ปฏิเสธการเรียกร้องการรับประกันภายใต้ข้อที่ 17 ของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้

21. บทบัญญัติทั่วไป เงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในที่นี้ การสละสิทธิ์โดย Digi-Key เกี่ยวกับการละเมิด หรือการผิดสัญญาใด ๆ ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดหรือการผิดสัญญาก่อนหน้าหรือภายหลัง หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลหรืออนุญาโตตุลาการที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆ ของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ และศาลหรืออนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะมีอำนาจ หากเป็นไปได้ ในการแก้ไขบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เพื่อแสดงถึงเจตนาของคู่สัญญาตามที่แสดงโดยถ้อยคำต้นฉบับของบทบัญญัติได้อย่างถูกต้องที่สุด ในขณะที่คำชี้ขาดนั้นชอบด้วยกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้ ไม่มีสิทธิ์ หน้าที่ ข้อตกลง หรือภาระผูกพันในที่นี้ ซึ่งอาจได้รับมอบหมายหรือถ่ายโอนโดยคุณจากการดำเนินการทางกฎหมาย การควบรวมกิจการ หรือวิธีการอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Digi-Key เงื่อนไขการสั่งซื้อและเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ จะไม่สร้างกิจการร่วมค้า พันธมิตร การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทนใด ๆ ระหว่างคุณและ Digi-Key หรือซัพพลายเออร์ของ Digi-Key ภาระผูกพัน สิทธิ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในที่นี้จะมีผลผูกพันและเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาในที่นี้และผู้รับช่วงหรือผู้รับโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลที่สาม 

22. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อ Digi-Key ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากที่มีการแก้ไขเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการสั่งซื้อฉบับปัจจุบันแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเงื่อนไขการสั่งซื้อ “วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด” ก็จะได้รับการอัปเดตด้วย ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับฟังก์ชันบางอย่างบนไซต์ ตามค่าเริ่มต้น คุณเลือกที่จะรับอีเมลที่ Digi-Key อาจใช้ดุลยพินิจในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการสั่งซื้อนี้และนโยบายสำคัญอื่น ๆ ของ Digi-Key คุณอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้โดยเลือกไม่ใช้ค่าเริ่มต้นดังกล่าว แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ในทางตรงกันข้าม Digi-Key ก็อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อเหล่านี้ตามดุลยพินิจของ Digi-Key แต่เพียงผู้เดียวและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับคุณและ Digi-Key

ฉบับที่มีผลบังคับใช้
เงื่อนไขการสั่งซื้อฉบับภาษาอังกฤษจะมีอำนาจเหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ

© 2022, Digi-Key Corporation. สงวนลิขสิทธิ์

คำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานนี้หรือต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลไปที่ international.customer.service@digikey.com

วันที่ทำการแก้ไขล่าสุด

มีนาคม 30, 2565

Revision 5.2