อุปกรณ์จ่ายไฟ - ภายนอก/ภายใน (แยกจากบอร์ด)

: 254,726