คอนเนคเตอร์แผงโฟโตวอลเทอิก (แผงโซลาร์เซลล์)

555 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
te_connectivity_color
Image of Phoenix Contact's Logo
Image of Amphenol Industrial color logo
Image of Molex color logo
Image of Weidmuller color logo
Image CnC Tech Logo

คอนเนคเตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (แผงโซลาร์เซลล์)


คอนเนคเตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ออกแบบมาเพื่อใช้กับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะ ประเภทของคอนเนคเตอร์ ประกอบด้วยกล่องรวม เต้ารับคอนเวอร์เตอร์ ฝาปิดท้าย ข้อต่อตัวเมีย ข้อต่อตัวผู้ กล่องรวมสัญญาณ และซ็อกเก็ต