ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ผลลัพธ์ : 118,449

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์