ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ผลลัพธ์ : 137,712

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์