ตัวเหนี่ยวนำ, ขดลวด, โช้ค

ผลลัพธ์ : 118,815

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์