RF และไร้สาย

107,853 ผลลัพธ์
RF และไร้สาย หมวดหมู่
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Analog Devices color logo
Image of Mini-Circuits logo
Image of M/A-Com Technology Solutions logo
Image of Taoglas Logo
Image of Würth Elektronik color logo
Image of L3 Narda-MITEQ logo

เกี่ยวกับ RF/IF และ RFID


ผลิตภัณฑ์ความถี่วิทยุและความถี่กลาง (RF/IF) ใช้สำหรับ ส่งข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การระบุความถี่วิทยุ (RFID) เป็นชุดย่อยเฉพาะของแอปพลิเคชัน RF ทั่วไป โดยมีลักษณะเฉพาะโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กราคาไม่แพงที่เรียกว่า "แท็ก" สามารถบรรจุข้อมูลจำนวนจำกัด ซึ่งสามารถดึงข้อมูลแบบไร้สาย (และในบางกรณีมีการแก้ไข) ผ่านการใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า "เครื่องอ่าน" และมักใช้สำหรับการติดตามวัตถุหรือวัสดุ สินค้าคงคลัง และอื่น ๆ วัตถุประสงค์ สินค้าที่พบในหมวดหมู่นี้อาจมีตั้งแต่ หน่วยสำเร็จรูป สำหรับการใช้งานขั้นสุดท้าย จนถึงผลิตภัณฑ์ระดับส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ประกอบสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าว

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวแยกสัญญาณ RF รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวลดทอนสัญญาณ รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังข้อต่อทิศทาง รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังเสาอากาศ