ทดสอบและการวัด

17,722 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
ni_color
Image of Pomona Electronics logo
Image of E-Z-Hook Logo
Image of Cal Test Electronics logo
Image of Mueller Electric Logo
Image of FLIR Extech Logo

การทดสอบและการวัด


ผลิตภัณฑ์ทดสอบและการวัดรวมถึงเครื่องมือ หัววัด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการวัดปริมาณทางไฟฟ้าและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา การวินิจฉัย การควบคุมคุณภาพ หรือการตรวจสอบ ตัวอย่าง ได้แก่ ออสซิลโลสโคป, มัลติมิเตอร์, ตู้ทดสอบแหล่งจ่ายไฟ, โพรบเทอร์โมคับเปิล, ตัวนำสำหรับทดสอบ แบบบานาน่าและปากจระเข้, และฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ พร้อมด้วย บารอมิเตอร์, ดาต้าล็อกเกอร์, เครื่องวัดระดับเสียง, กล้องถ่ายภาพความร้อน และอื่น ๆ