ไอโซเลเตอร์

26,642 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Isocom Logo
Image of Analog Devices color logo
Image of onsemi logo
Image of Vishay color logo
Image of Broadcom Limited logo
Image of Skyworks Logo

เกี่ยวกับไอโซเลเตอร์


ผลิตภัณฑ์ตัวแยกสัญญาณจะใช้เมื่อจำเป็นต้องส่งข้อมูล สัญญาณควบคุม หรือ สัญญาณไดรฟ์เกต ระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบที่ต้องไม่มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยตรงระหว่างกัน ไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานหรือเกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านความปลอดภัย ภายในหมวดหมู่นี้ อุปกรณ์จะถูกจัดเพิ่มเติมตามลักษณะของระยะเอาต์พุต เอาต์พุตของอุปกรณ์บางอย่างทำงานเหมือนทรานซิสเตอร์ ส่วนอื่น ๆ เช่นลอจิกเกต เซลล์แสงอาทิตย์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ไทริสเตอร์ หรือโฟโตรีซีสเตอร์

ภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวแยกสัญญาณออปโต Image of Photo Darlington Isolator schematic symbol