เฉพาะทาง

ผลลัพธ์ : 41
ผู้ผลิต
Analog Devices Inc./Maxim IntegratedMikroElektronika
ชุด
-*iButton®
บรรจุภัณฑ์
กล่องจำนวนมากถุงท่อเคส
สถานะผลิตภัณฑ์
ทำงานเลิกผลิต
แอพพลิเคชั่น
-การบันทึกอุณหภูมิการบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้าการระบุผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมินาฬิกา/ปฏิทินเวลาจริง (RTC)
ประเภทหน่วยความจำ
-EEPROMEPROMNVRAMNVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)ROM
ขนาดหน่วยความจำ
2B8B32B128B512B512B, 2KB512B, 8KB576B, 8KB2KB32kB64KB-
อุณหภูมิในการทำงาน
-55°C ~ 100°C-40°C ~ 70°C-40°C ~ 85°C-20°C ~ 85°C0°C ~ 125°C-
ตัวเลือกสต็อก
ตัวเลือกสิ่งแวดล้อม
สื่อ
ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
41ผลลัพธ์

แสดง
ของ 41
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
แอพพลิเคชั่น
ประเภทหน่วยความจำ
ขนาดหน่วยความจำ
อุณหภูมิในการทำงาน
5,211
มีอยู่ในสต็อค
2,000
โรงงาน
1 : ฿237.36000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
128B
-40°C ~ 85°C
475
มีอยู่ในสต็อค
27,860
โรงงาน
1 : ฿272.93000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
32B
-40°C ~ 85°C
635
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿304.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
128B
-40°C ~ 85°C
1,194
มีอยู่ในสต็อค
7,603
โรงงาน
1 : ฿509.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
512B
-40°C ~ 85°C
263
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿510.29000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
นาฬิกา/ปฏิทินเวลาจริง (RTC)
-
-
-40°C ~ 85°C
317
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿600.20000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
128B
-40°C ~ 70°C
197
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿687.71000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
512B
-40°C ~ 70°C
49
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿5,345.45000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การบันทึกอุณหภูมิ
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
512B, 8KB
0°C ~ 125°C
Button
DS1923-F5#
IBUTTON TEMP/HUMIDITY LOGGER F5
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
56
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿6,031.96000
เคส
เคส
ทำงาน
การบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้น
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
576B, 8KB
-20°C ~ 85°C
320
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿144.66000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
288
มีอยู่ในสต็อค
2,800
โรงงาน
1 : ฿173.83000
ถุง
-
ถุง
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
387
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿181.82000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EPROM
128B
-40°C ~ 85°C
346
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿300.90000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
512B
-40°C ~ 85°C
97
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿716.48000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
2KB
-40°C ~ 70°C
922
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿768.03000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
NVRAM
64KB
-40°C ~ 70°C
391
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿792.81000
ถุง
ถุง
ทำงาน
ข้อมูลที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน
EEPROM
32kB
-40°C ~ 85°C
201
มีอยู่ในสต็อค
1,954
โรงงาน
1 : ฿1,761.44000
ถุง
ถุง
ทำงาน
การบันทึกอุณหภูมิ
NVSRAM (SRAM ไม่ลบเลือน)
512B, 2KB
-40°C ~ 85°C
256
มีอยู่ในสต็อค
800
โรงงาน
1 : ฿170.63000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
-
-
-
-
108
มีอยู่ในสต็อค
865
โรงงาน
1 : ฿276.52000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
32B
-40°C ~ 85°C
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿281.72000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EPROM
2KB
-40°C ~ 85°C
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿300.90000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
512B
-40°C ~ 85°C
407
มีอยู่ในสต็อค
5,746
โรงงาน
1 : ฿234.96000
เคส
เคส
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EEPROM
128B
-40°C ~ 85°C
278
มีอยู่ในสต็อค
500
โรงงาน
1 : ฿53.15000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงาน
-
-
-
-
750
มีอยู่ในสต็อค
23,200
โรงงาน
1 : ฿151.45000
ถุง
-
ถุง
ทำงาน
การระบุผลิตภัณฑ์
ROM
8B
-40°C ~ 85°C
0
มีอยู่ในสต็อค
8,100
โรงงาน
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
100 : ฿224.67110
ถุง
ถุง
ทำงาน
การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้/สินค้า
EPROM
2KB
-40°C ~ 85°C
แสดง
ของ 41

เฉพาะทาง


อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ฟังก์ชันเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะ