แสดง
ของ 1,054
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
เคมีแบตเตอรี่
ความสามารถในการชาร์จใหม่
ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่
จำนวนของเซลล์
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด
ความจุ
โครงสร้าง
รูปแบบส่วนปลาย
ขนาด / มิติ
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿83.71200
เคส
เคส
ทำงานลิเธียมไอรอนฟอสเฟตใช่-83.2 V570mAh-สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์7.87" L x 0.55" W x 1.98" H (200.0mm x 14.0mm x 50.3mm)
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿170.91200
เคส
เคส
ทำงานลิเธียมโพลีเมอร์ใช่--3.7 V1.8Ah-สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์2.07" L x 1.36" W x 0.39" H (52.5mm x 34.5mm x 10.0mm)
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿362.75200
เคส
เคส
ทำงานลิเธียม-ไอออนใช่18650-11.1 V2.47Ah-สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์2.89" L x 2.22" W x 0.75" H (73.5mm x 56.5mm x 19.0mm)
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿467.39200
เคส
เคส
ทำงานลิเธียม-ไอออนใช่--7.8 V3.25Ah-สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์4.51" L x 3.49" W x 0.20" H (114.6mm x 88.7mm x 5.0mm)
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿725.50400
เคส
เคส
ทำงานลิเธียม-ไอออนใช่--14.4 V5Ah-หน้าสัมผัสความดัน6.32" L x 2.04" W x 1.48" H (160.5mm x 51.7mm x 37.6mm)
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿1,063.14240
เคส
เคส
ทำงานลิเธียม-ไอออนใช่--3.7 V7.4Ah-เทอร์มินัลบล็อก4.92" L x 2.98" W x 0.28" H (125.0mm x 75.6mm x 7.0mm)
APS-LIR26Wh-335078-HC
APS27-ER26500+ER1550-9Ah
BATTERY PACK RECHARGEABLE LITH
AUTEC POWER SYSTEMS
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿1,255.68000
เคส
-
เคส
ทำงาน---------
2,500
ตลาดกลาง
100 : ฿1,311.48800
เคส
เคส
ทำงานลิเธียม-ไอออนใช่--7.2 V9Ah-สายตัวนำพร้อมคอนเนคเตอร์5.87" L x 2.78" W x 0.76" H (149.0mm x 70.5mm x 19.4mm)
F021
EN91F2
BATTERY PACK ALKALINE 3V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿90.34000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA23 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm)
F031
EN91F3
BATTERY PACK ALKALINE 4.5V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿112.31000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA34.5 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 3 เซลล์แท็บบัดกรี1.71" L x 0.57" W x 1.99" H (43.5mm x 14.5mm x 50.5mm)
F022
EN91F2X2
BATTERY PACK ALKALINE 6V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿132.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA46 V-ด้านต่อด้าน, 2 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี1.14" L x 1.14" W x 1.99" H (29.0mm x 29.0mm x 50.5mm)
F041
EN91F4
BATTERY PACK ALKALINE 6V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿132.89000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA46 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 4 เซลล์แท็บบัดกรี2.28" L x 0.57" W x 1.99" H (57.9mm x 14.5mm x 50.5mm)
L021 Type
EN91L2
BATTERY PACK ALKALINE 3V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿137.78000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA23 V-ด้านหน้าถึงด้านหลัง, 1 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm)
L031 Type
EN91L3
BATTERY PACK ALKALINE 4.5V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿160.45000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA34.5 V-ด้านหน้าถึงด้านหลัง, 1 แถว x 3 เซลล์แท็บบัดกรี0.57" L x 0.57" W x 5.96" H (14.5mm x 14.5mm x 151.5mm)
F023
EN91F2X3
BATTERY PACK ALKALINE 9V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿176.49000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA69 V-ด้านต่อด้าน, 3 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี1.71" L x 1.14" W x 1.99" H (43.5mm x 29.0mm x 50.5mm)
F061
EN91F6
BATTERY PACK ALKALINE 9V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿176.49000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA69 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 6 เซลล์แท็บบัดกรี3.43" L x 0.57" W x 1.99" H (87.0mm x 14.5mm x 50.5mm)
L041 Type
EN91L4
BATTERY PACK ALKALINE 6V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿183.47000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA46 V-ด้านหน้าถึงด้านหลัง, 1 แถว x 4 เซลล์แท็บบัดกรี0.57" L x 0.57" W x 7.95" H (14.5mm x 14.5mm x 202.0mm)
L021 Type
EN93L2
BATTERY PACK ALKALINE 3V C
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿190.79000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่C23 V-ด้านหน้าถึงด้านหลัง, 1 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี1.03" L x 1.03" W x 3.94" H (26.2mm x 26.2mm x 100.0mm)
F021
EN93F2
BATTERY PACK ALKALINE 3V C
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿192.19000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่C23 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี2.06" L x 1.03" W x 1.97" H (52.3mm x 26.2mm x 50.0mm)
F031
EN93F3
BATTERY PACK ALKALINE 4.5V C
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿192.19000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่C34.5 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 3 เซลล์แท็บบัดกรี3.09" L x 1.03" W x 1.97" H (78.6mm x 26.2mm x 50.0mm)
L022
EN91L2X2
BATTERY PACK ALKALINE 6V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿203.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA46 V-ด้านหน้าถึงด้านหลัง, 2 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี1.14" L x 0.57" W x 3.98" H (29.0mm x 14.5mm x 101.0mm)
F051
EN91F5
BATTERY PACK ALKALINE 7.5V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿204.40000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA57.5 V-ด้านต่อด้าน, 1 แถว x 5 เซลล์แท็บบัดกรี2.85" L x 0.57" W x 1.99" H (72.5mm x 14.5mm x 50.5mm)
L051 Type
EN91L5
BATTERY PACK ALKALINE 7.5V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿204.40000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA57.5 V-ด้านหน้าถึงด้านหลัง, 1 แถว x 5 เซลล์แท็บบัดกรี0.57" L x 0.57" W x 9.94" H (14.5mm x 14.5mm x 252.5mm)
F024
EN91F2X4
BATTERY PACK ALKALINE 12V AA
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿218.35000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่AA812 V-ด้านต่อด้าน, 4 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี2.28" L x 1.14" W x 1.99" H (58.0mm x 29.0mm x 50.5mm)
F022
EN93F2X2
BATTERY PACK ALKALINE 6V C
Energizer Battery Company
0
มีอยู่ในสต็อค
สินค้ามูลค่าเพิ่ม
1 : ฿239.28000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานอัลคาไลน์แมงกานีสไดออกไซด์ไม่C46 V-ด้านต่อด้าน, 2 แถว x 2 เซลล์แท็บบัดกรี2.06" L x 2.06" W x 1.97" H (52.3mm x 52.3mm x 50.0mm)
แสดง
ของ 1,054

ชุดแบตเตอรี่


ชุดแบตเตอรี่คือชุดของเซลล์แบตเตอรี่จำนวนเท่าใดก็ได้ที่เชื่อมต่อและผูกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหน่วยเดียวที่มีการกำหนดค่าและขนาดเฉพาะ อาจมีการกำหนดค่าเป็นอนุกรม ขนานหรือผสมกันเพื่อส่งแรงดันไฟฟ้า ความจุ หรือความหนาแน่นของพลังงานที่ต้องการ แพ็คจะถูกระบุโดยขนาดเซลล์ จำนวนเซลล์ โครงสร้างแบตเตอรี่ เคมี ความสามารถในการชาร์จ ความจุ และระดับแรงดันไฟฟ้า