แสดง
1 - 25
ของ 6,084
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
การป้องกัน
ความสามารถในการตรวจจับ
ความสูงที่ป้องกัน
จำนวนของลำแสง
ระยะลำแสง
ช่วงการทำงาน
คุณสมบัติ
การป้องกันการเข้า
อุณหภูมิในการทำงาน
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿112,063.49000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm1430mm7220mm0.3m ~ 7.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
6
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿14,984.16000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานมือ24mm160mm--0.1m ~ 2.0m-IP65 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-20°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿19,931.76000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานนิ้วมือ14mm160mm--0.1m ~ 2.0m-IP65 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-20°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿28,024.62000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm240mm1220mm0.1m ~ 3.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
3
มีอยู่ในสต็อค
31
Factory
1 : ฿32,850.65000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ/แขน30mm430mm2020mm0.3m ~ 20.0m-IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿107,666.84000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ/แขน30mm1230mm6020mm0.3m ~ 20.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿24,738.00000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm150mm820mm0.2m ~ 9.0m, 0.8m ~ 15.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ, NEMA 13-10°C ~ 55°C24VDC
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿37,354.73000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานมือ25mm410mm21-0.1m ~ 4.0m-IP65 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ0°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
12
Factory
1 : ฿40,256.50000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ/แขน30mm590mm2820mm0.3m ~ 20.0m-IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
7
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿41,771.88000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm390mm2020mm0.3m ~ 9.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
6
มีอยู่ในสต็อค
13
Factory
1 : ฿45,751.87000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานมือ25mm280mm1420mm0.3m ~ 20.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67/IP67G - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำมัน, กันน้ำ, กันน้ำ-30°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿51,548.34000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานนิ้วมือ14mm240mm2310mm0.3m ~ 10.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿51,985.14000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm550mm2820mm0.3m ~ 9.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
5
Factory
1 : ฿74,436.29000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ/แขน30mm750mm3620mm0.3m ~ 20.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿80,080.79000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm950mm4820mm0.3m ~ 9.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
7
มีอยู่ในสต็อค
13
Factory
1 : ฿91,296.65000
จำนวนมาก
จำนวนมาก
ทำงานนิ้วมือ14mm720mm7110mm0.3m ~ 10.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67/IP67G - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำมัน, กันน้ำ, กันน้ำ-30°C ~ 55°C24VDC
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿92,061.05000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm1110mm5620mm0.3m ~ 9.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿103,970.63000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm1270mm6420mm0.3m ~ 9.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿108,616.43000
กล่อง
กล่อง
ทำงานนิ้วมือ14mm1680mm16710mm0.3m ~ 10.0m-IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
1
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿113,876.44000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm1590mm8020mm0.2m ~ 9.0m, 0.8m ~ 15.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ, NEMA 13-10°C ~ 55°C24VDC
5
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿123,407.63000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm1590mm8020mm0.3m ~ 7.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿123,407.63000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ25mm1590mm8020mm0.3m ~ 7.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
3
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿135,034.49000
กล่อง
กล่อง
ทำงานนิ้วมือ14mm790mm7910mm0.3m ~ 7.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP65/IP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
4
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿147,543.79000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ/แขน30mm1790mm8820mm0.3m ~ 20.0mแบลงค์กิ้ง, ฟังก์ชั่นปิดเสียงIP67 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
2
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿25,480.14000
กล่อง
กล่อง
ทำงานมือ27mm232mm1220mm0.2m ~ 13.0m-IP65 - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ-10°C ~ 55°C24VDC
แสดง
1 - 25
ของ 6,084

ความปลอดภัยของเครื่อง - ม่านแสง


Light curtain beam arrays provide an invisible safety wall around industrial work areas using infrared sensing technology. When an object breaks a beam, the NPN or PNP output is set high or low. A transmitter and receiver pair with functions such as blanking and muting are required to form one light curtain system. Systems are designed by selecting the desired protective height, number of beams, beam pitch, operating range, and detection capability.