แสดง
ของ 6,534
เปรียบเทียบ
Mfr Part #
จำนวนที่มีอยู่
ราคา
ชุด
บรรจุภัณฑ์
สถานะผลิตภัณฑ์
ประเภท
แรงดันไฟฟ้า - หลัก
แรงดันไฟฟ้า - สำรอง (โหลดเต็ม)
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด)
ขดลวดปฐมภูมิ
ขดลวดรอง
แท็ปกลาง
พลังงาน - สูงสุด
ประเภทการติดตั้ง
รูปแบบส่วนปลาย
ขนาด / มิติ
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด)
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น
น้ำหนัก
FSxx-xxx-C2-B
FS12-090-C2
PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
Triad Magnetics
8,692
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿178.93000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 6.3V, ซีรี่ส์ 12.6Vขนาน 180mA, ซีรี่ส์ 90mAคู่คู่ไม่1.1VAทรูโฮลPC ขา34.93mm L x 28.58mm W23.80mm4200Vrms0.17lb (77.11g)
FSxx-xxx-C2-B
FS20-055-C2
PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
Triad Magnetics
5,996
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿178.93000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 10V, ซีรี่ส์ 20Vขนาน 110mA, ซีรี่ส์ 55mAคู่คู่ไม่1.1VAทรูโฮลPC ขา34.93mm L x 28.58mm W23.80mm4200Vrms0.17lb (77.11g)
Fxx-xxx-C2/FSxx-xxx-C2
F16-150-C2
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
Triad Magnetics
1,454
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿185.91000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115Vขนาน 8V, ซีรี่ส์ 16Vขนาน 300mA, ซีรี่ส์ 150mAเดี่ยวคู่ไม่2.5VAทรูโฮลPC ขา35.51mm L x 30.51mm W32.00mm4200Vrms0.25lb (113.4g)
3FD-248
3FD-212
PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
Tamura
2,185
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿199.86000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 6.3V, ซีรี่ส์ 12.6Vขนาน 180mA, ซีรี่ส์ 90mAคู่คู่ไม่1.1VAทรูโฮลPC ขา35.56mm L x 31.00mm W38.00mm2500Vrms-
FSxx-xxx-C2-B
FS20-120-C2
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Triad Magnetics
18,122
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿203.35000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 10V, ซีรี่ส์ 20Vขนาน 240mA, ซีรี่ส์ 120mAคู่คู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา34.93mm L x 28.58mm W30.15mm4200Vrms0.25lb (113.4g)
FSxx-xxx-C2-B
FS12-200-C2
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Triad Magnetics
10,775
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿203.35000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 6.3V, ซีรี่ส์ 12.6Vขนาน 400mA, ซีรี่ส์ 200mAคู่คู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา34.93mm L x 28.58mm W30.15mm4200Vrms0.25lb (113.4g)
FSxx-xxx-C2-B
FS24-100-C2
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Triad Magnetics
8,853
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿203.35000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 200mA, ซีรี่ส์ 100mAคู่คู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา34.93mm L x 28.58mm W30.15mm4200Vrms0.25lb (113.4g)
3FD-324
3FD-324
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Tamura
6,133
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿226.37000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 200mA, ซีรี่ส์ 100mAคู่คู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา35.56mm L x 31.00mm W32.10mm2500Vrms-
3FD-310
3FD-320
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Tamura
5,691
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿226.37000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 10V, ซีรี่ส์ 20Vขนาน 240mA, ซีรี่ส์ 120mAคู่คู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา35.56mm L x 31.00mm W32.10mm2500Vrms-
XFORMER 2.5VA TO61-1617
VPP28-090
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
Triad Magnetics
20,198
มีอยู่ในสต็อค
6,192
โรงงาน
1 : ฿307.64000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 14V, ซีรี่ส์ 28Vขนาน 180mA, ซีรี่ส์ 90mAคู่คู่ไม่2.5VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W28.58mm4000Vrms0.25lb (113.4g)
XFORMER 2.5VA TO61-1617
VPP24-100
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
Triad Magnetics
2,395
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿307.64000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 200mA, ซีรี่ส์ 100mAคู่คู่ไม่2.5VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W28.58mm4000Vrms0.25lb (113.4g)
XFORMER 2.5VA TO61-1617
VPP10-250
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
Triad Magnetics
1,258
มีอยู่ในสต็อค
620
โรงงาน
1 : ฿307.64000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 5V, ซีรี่ส์ 10Vขนาน 500mA, ซีรี่ส์ 250mAคู่คู่ไม่2.5VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W28.58mm4000Vrms0.25lb (113.4g)
XFORMER 5.0VA TO61-1617
VPP20-250
PWR XFMR LAMINATED 5VA TH
Triad Magnetics
2,744
มีอยู่ในสต็อค
460
โรงงาน
1 : ฿326.83000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 10V, ซีรี่ส์ 20Vขนาน 500mA, ซีรี่ส์ 250mAคู่คู่ไม่5VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W34.93mm4000Vrms0.37lb (167.83g)
XFORMER 5.0VA TO61-1617
VPP24-210
PWR XFMR LAMINATED 5VA TH
Triad Magnetics
2,460
มีอยู่ในสต็อค
150
โรงงาน
1 : ฿326.83000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 420mA, ซีรี่ส์ 210mAคู่คู่ไม่5VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W34.93mm4000Vrms0.37lb (167.83g)
XFORMER 5.0VA TO61-1617
VPP12-400
PWR XFMR LAMINATED 5VA TH
Triad Magnetics
0
มีอยู่ในสต็อค
ตรวจสอบเวลาส่งสินค้า
1 : ฿326.83000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 6.3V, ซีรี่ส์ 12.6Vขนาน 800mA, ซีรี่ส์ 400mAคู่คู่ไม่5VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W34.93mm4000Vrms0.37lb (167.83g)
Fxx-xxx-C2/FSxx-xxx-C2
F24-250-C2
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Triad Magnetics
9,521
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿324.38000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 500mA, ซีรี่ส์ 250mAเดี่ยวคู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W33.32mm2500Vrms0.7lb (317.51g)
3FS-420
3FS-424
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Tamura
841
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿346.01000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 500mA, ซีรี่ส์ 250mAเดี่ยวคู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.50mm L x 34.83mm W34.55mm2500Vrms-
3FD-410
3FD-420
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Tamura
4,658
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿361.71000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 10V, ซีรี่ส์ 20Vขนาน 600mA, ซีรี่ส์ 300mAคู่คู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.50mm L x 34.83mm W34.55mm2500Vrms-
3FD-424
3FD-416
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Tamura
4,335
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿361.71000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 8V, ซีรี่ส์ 16Vขนาน 800mA, ซีรี่ส์ 400mAคู่คู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.50mm L x 34.83mm W38.00mm2500Vrms-
3FD-410
3FD-436
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Tamura
2,796
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿361.71000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 18V, ซีรี่ส์ 36Vขนาน 340mA, ซีรี่ส์ 170mAคู่คู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.50mm L x 34.83mm W34.55mm2500Vrms-
3FD-424
3FD-424
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Tamura
639
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿361.71000
ท่อ
ท่อ
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 500mA, ซีรี่ส์ 250mAคู่คู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.50mm L x 34.83mm W38.00mm2500Vrms-
ST-x-xx Series
ST-3-24
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Signal Transformer
11,341
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿370.77000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 200mA, ซีรี่ส์ 100mAเดี่ยวคู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา34.90mm L x 28.60mm W30.80mm2500Vrms0.25lb (113.4g)
FS-xx/FS-xxx
FS16-150
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
Triad Magnetics
5,150
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿371.82000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 8V, ซีรี่ส์ 16Vขนาน 300mA, ซีรี่ส์ 150mAคู่คู่ไม่2.4VAทรูโฮลPC ขา34.93mm L x 28.56mm W30.15mm2500Vrms0.25lb (113.4g)
XFORMER SPLIT 6.0VA TO61-1618
FS20-300
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Triad Magnetics
990
มีอยู่ในสต็อค
297
โรงงาน
1 : ฿392.40000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115V, 230Vขนาน 10V, ซีรี่ส์ 20Vขนาน 600mA, ซีรี่ส์ 300mAคู่คู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.28mm L x 33.32mm W33.32mm2500Vrms0.44lb (199.58g)
ST-4-36
ST-4-24
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
Signal Transformer
188
มีอยู่ในสต็อค
1 : ฿393.10000
กล่อง
กล่อง
ทำงานแกนเคลือบลามิเนต115Vขนาน 12V, ซีรี่ส์ 24Vขนาน 500mA, ซีรี่ส์ 250mAเดี่ยวคู่ไม่6VAทรูโฮลPC ขา41.30mm L x 33.30mm W33.30mm2500Vrms0.44lb (199.58g)
แสดง
ของ 6,534

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


ผลิตภัณฑ์ในตระกูลหม้อแปลงไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ปกติที่ 400 Hz หรือน้อยกว่า ซึ่งมีขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิที่แยกด้วยไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้บรรจุหรือติดตั้งตัวเชื่อมต่อทั่วไปที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานจากยูทิลิตี้ AC ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในฐานะผลิตภัณฑ์ปลายทางในความจุของหม้อแปลงแยก