คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ผลลัพธ์ : 516,765

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์