คอนเนคเตอร์เสียบปลั๊กได้

5,340 ผลลัพธ์

คอนเนคเตอร์เสียบปลั๊กได้


ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอนเนคเตอร์แบบเสียบเป็นประเภทที่ใช้กันทั่วไปสำหรับคอมพิวเตอร์ภายในและการใช้งานที่สายเคเบิลต่อบอร์ดโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ตัวอย่างประเภทคอนเนคเตอร์ ได้แก่ CFP, QSFP, SAS, SAS Mini, SATA, SFP และอื่น ๆ