ตัวเก็บประจุ

1,283,283 ผลลัพธ์
ตัวเก็บประจุ หมวดหมู่
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of KEMET color logo
Image of AVX logo
Image of Nichicon Logo
Image of TDK color logo
Image of CAL-CHIP ELECTRONICS, INC. Logo
Image of Panasonic color logo

เกี่ยวกับตัวเก็บประจุ


ผลิตภัณฑ์ตัวเก็บประจุหรือที่เรียกว่า "คอนเดนเซอร์" โดยทั่วไปมีการตั้งชื่อและจัดระเบียบตามวัสดุไดอิเล็กทริกที่รวมอยู่ภายใน เช่น อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ และเซรามิค รวมอยู่ในชื่อด้วย นอกจากรูปแบบวิธีการก่อสร้างแล้ว การเลือกใช้วัสดุไดอิเล็กทริกยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ขนาด ความเสถียรของพารามิเตอร์ และความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ

ภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ ภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวเก็บประจุแบบทริม ภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวเก็บประจุ ภาพสัญลักษณ์แผนผังวาริแคป