อินเตอร์เฟซ

49,851 ผลลัพธ์
อินเตอร์เฟซ หมวดหมู่
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Microchip color logo
Image of onsemi logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of NXP Semiconductor Logo

เกี่ยวกับอินเตอร์เฟส


ส่วนประกอบอินเทอร์เฟซใช้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณหรือการส่งข้อมูลต่าง ๆ สิ่งที่รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ สวิตช์อนาล็อก, มัลติเพล็กเซอร์, อุปกรณ์แยกสัญญาณ, CODEC, ตัวควบคุมสำหรับโปรโตคอลการสื่อสาร, การสังเคราะห์ดิจิทัลโดยตรง (DDS), ไดรเวอร์, ตัวรับ, ตัวรับส่งสัญญาณ, ตัวเข้ารหัส, ตัวถอดรหัส, ตัวกรอง, ตัวขยาย I/O, โมเด็ม, โมดูล, เซ็นเซอร์และตัวตรวจจับ, การสัมผัสแบบ capacitive, serializers, deserializers, บัฟเฟอร์สัญญาณ, ตัวทำซ้ำ, ตัวแยกสัญญาณ, ตัวยุติสัญญาณ, telecom, ตัวรับ/ส่งสัญญาณแบบอะซิงโครนัสสากล ( UARTs), บันทึกและเล่นเสียง และบอร์ดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์พิเศษ