คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ผลลัพธ์ : 531,263

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์