คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เรโซเนเตอร์

ผลลัพธ์ : 516,772

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์