โปรแกรมด้านคุณภาพ

Digi-Key ทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจของเราและพัฒนาสมรรถภาพโดยรวมของธุรกิจในด้านการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร เหนือสิ่งอื่นใด เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการรับรองและหน่วยรับรองระบบที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินการพัฒนาดังกล่าว โดยมีการจัดหาเครื่องมือและการตรวจย้อนกลับให้กับเหล่าลูกค้าปลายทางทั้งหมด คุณจึงทราบว่าสินค้าที่ซื้อจากเราทำงานอย่างไร กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากบริการเสริมที่ Digi-Key มอบให้คุณโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ไอคอนการรับรอง

การรับรอง

การรับรองและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ Digi-Key ทำงานอย่างหนักเพื่อน้อมรับ รักษา และยึดถือมาตรฐานขั้นสูงสุด ซึ่งหมายถึงการทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับรองว่าเรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก Digi-Key Electronics ส่งมอบสินค้าของแท้ที่ผ่านการรับประกันจากผู้ผลิต และมีคุณภาพอันดับหนึ่งให้แก่ลูกค้า เราขอรับรองว่า Digi-Key เป็นสมาชิกที่มีสถานะอยู่ในเกณฑ์ดีของ ECIA (Electronic Component Industry Association), CEDA (China Electronics Distributor Alliance) และ ECSN (Electronic Component Supply Network) เราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ANSI/ESD S20.20

ดาวน์โหลดใบรับรอง


สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา/ไฟฟ้าสถิต (ANSI/ESD) - Digi-Key Electronics ใช้ระบบจัดการคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ANSI/ESD S20.20-2014 สำหรับขอบเขตการรับรองต่อไปนี้: การจัดการ การตรวจสอบ การจัดเก็บ การบรรจุ และการขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดใบรับรอง


โปรแกรมการรับรองการหลีกเลี่ยงการปลอมแปลง (CAAP) - ใบรับรองนี้ได้รับและมอบให้โดยหน่วยงานของโปรแกรมการรับรองการหลีกเลี่ยงการปลอมแปลง ใบรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามและการยอมรับการรับรองบริการเฉพาะ ดังที่ระบุใน www.eAuditNet.com รายชื่อผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (QML) ไปจนถึงฉบับแก้ไขที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ทำการตรวจสอบสำหรับผู้จัดจำหน่ายของ CBSA Ruling 234133: Canada Border Services Agency (CBSA) กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าของแคนาดาพิจารณาสถานะภาษีของ 102-1488-ND TRS# 234133 BN# 895173490RM0001.

ดาวน์โหลดใบรับรอง


ศาลพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศของแคนาดา (CITT) - คำวินิฉัยการทุ่มตีตลาดและการอุดหนุน

หมายเลขการสอบสวน NQ-2008-003 การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม

ดาวน์โหลดคำวินิจฉัย


Digi-Key Corporation ใช้ระบบจัดการคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (องค์การมาตรฐานสากล) 9001:2015 สำหรับขอบเขตการรับรองต่อไปนี้: การจัดซื้อ จัดเก็บ และจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม และ/หรือข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิค และกระบวนการเพิ่มมูลค่า

ดาวน์โหลดใบรับรอง


Digi-Key Corporation ใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (องค์การมาตรฐานสากล) 14001:2015 สำหรับขอบเขตการรับรองต่อไปนี้: การจัดซื้อ จัดเก็บ และจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม และ/หรือข้อกำหนดของลูกค้า

ดาวน์โหลดใบรับรอง


ไอคอนการตรวจสอบย้อนกลับ

การตรวจสอบย้อนกลับ

การตรวจสอบย้อนหลับช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต ลูกค้าของเราใช้ข้อมูลที่เราให้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวน การสนับสนุนการแก้ไขข้อบกพร่อง ช่วยในเรื่องกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และปกป้องอัตลักษณ์ของแบรนด์ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติการตรวจสอบย้อนกลับที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าของเรา

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดบาร์โค้ดของ ECIA (Electronic Component Industry Association) ให้ได้มากที่สุด บาร์โค้ดคือวิธีการแสดงข้อมูลในแบบรูปภาพที่เครื่องอ่านได้ Digi-Key ใช้บาร์โค้ดสองประเภท บาร์โค้ดแบบ 1D ที่มีข้อมูล 20-25 ตัวอักษร และบาร์โค้ดแบบ 2D ที่สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า 200 ตัวอักษร โดย ECIA มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีบาร์โค้ดแบบ 2D บนเว็บไซต์ขององค์กร ecianow.org บาร์โค้ดสามารถบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ประเทศผู้ผลิต รหัสวันที่ และรหัสล็อตการผลิต


Digi-Key สามารถรองรับฉลากบาร์โค้ดที่กำหนดเองรูปแบบอื่น ๆ ตามคำขอของลูกค้า โปรดติดต่อ บาร์โค้ดแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมนี้


ตัวเลขเหล่านี้ระบุเวลาที่ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งมีไว้สำหรับการควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานและตรวจสอบย้อนกลับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างสำหรับความหมายเฉพาะ:

  • รหัสวันที่: รหัสวันที่คือจุดอ้างอิงในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนหลับไปยังผู้ผลิต บางครั้งรหัสวันที่อาจมีความหมายถึงเวลาที่ผลิตชิ้นส่วน แต่ไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
  • รหัสล็อต: รหัสล็อตคือหมายเลขครั้งที่ผลิตที่ระบุกลุ่มของชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ผลิตระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมักจะถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ซึ่งหมายถึงผลิตที่แตกต่างกันมีกฎที่เกี่ยวข้องกับการแปลความหมายของรหัสที่แตกต่างกัน Digi-Key ทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการนี้

ประเทศที่ผลิตชิ้นส่วน ข้อมูลที่จำเป็นประกอบด้วยรหัสสองอักขระจากรายการรหัสประเทศมาตรฐาน ISO 3166


ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือ CoC ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและระบุว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด ผู้ซื้อสามารถขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้รับการทดสอบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะและเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งด้านเทคนิคและความปลอดภัย หรืออาจเป็นข้อกำหนดบังคับตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของประเทศและกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น อุปกรณ์บลูทูธที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา


ไอคอน FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากผู้ผลิตมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เราก็พร้อมที่จะจัดหาให้คุณ เมื่อสั่งซื้อ กรุณาระบุคำขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในส่วนหมายเหตุคำสั่งซื้อ


Digi-Key รับทราบและสนับสนุนข้อบังคับ RoHS2 2011/65/EU ของสหภาพยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถไปยังหน้า โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ของเรา ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ RoHS จะระบุไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์


กรุณาส่งคำขอสำรวจและการรับรองได้ที่ ทีมสนับสนุน