ชุดบอร์ดพัฒนา, ชุดอุปกรณ์, โปรแกรมเมอร์

60,021 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Mikroelektronika Logo
Image of Microchip color logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of NXP Semiconductor Logo

เกี่ยวกับบอร์ดพัฒนา ชุดอุปกรณ์ โปรแกรมเมอร์


ผลิตภัณฑ์บอร์ดพัฒนา ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมเมอร์ประกอบด้วยเครื่องมือและชุดประกอบที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์ บอร์ดประเมินผลนั้นผลิตโดยผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกในบริบทของการใช้งานที่ทราบดีอยู่แล้ว ในขณะที่บอร์ดพัฒนาและชุดอุปกรณ์โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยผู้ใช้ ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางตัว โปรแกรมเมอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการทำงานที่ผู้ใช้ปรับค่าได้หรือระบุโดยผู้ใช้ เช่น ออสซิลเลเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร์