คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อ

ผลลัพธ์ : 2,408,371

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์