โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ผลลัพธ์ : 30,926

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์