โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

ผลลัพธ์ : 29,319

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์