โพเทนชิโอมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้

30,837 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Bourns, Inc. logo
Image of Piher Sensing Systems logo
Image of Vishay color logo
Image of Ohmite Logo
Image of TT Electronics Logo
Image of Nidec Components Logo

โพเทนชิออมิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้


ผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ประกอบด้วยตัวต้านทาน ผู้ใช้ปรับได้ (ซึ่งตรงข้ามกับแบบปรับค่าไม่ได้) และอุปกรณ์เสริมที่ เช่น ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและแป้นหมุนนับจำนวนรอบที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในมีความแตกต่างกันตามรูปแบบทางกายภาพพื้นฐานและการใช้งานที่ตั้งใจไว้ ตัวอย่างเช่น โพเทนชิโอมิเตอร์แบบเลื่อน จะถูกปรับโดยใช้การเลื่อน ในขณะที่ โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุน จะถูกปรับโดยใช้การเคลื่อนที่แบบหมุน

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวต้านทานแบบแปรผัน รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวต้านทานแบบแปรผัน