ตัวต้านทาน

1,604,295 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of TE Connectivity color logo
Image of Yageo color logo
Image of Vishay color logo
Image of Panasonic color logo
Image of KOA Speer's Logo
Image of Stackpole Logo

เกี่ยวกับตัวต้านทาน


ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ประกอบด้วย ตัวต้านทานค่าคงที่ (ปรับค่าไม่ได้) และอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดตามปัจจัยรูปแบบทางกายภาพหรือวิธีการเชื่อมต่อทางกายภาพและทางไฟฟ้าภายในการใช้งานปลายทาง ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือ ค่าตัวแปร (หรือที่เรียกว่าโพเทนชิออมิเตอร์หรือรีโอสแตต) จะพบแยกจากกันในหมวดหมู่ของตัวเอง

รูปภาพสัญลักษณ์แผนผังตัวต้านทาน