ตัวต้านทาน

ผลลัพธ์ : 1,417,500

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์