ตัวต้านทาน

ผลลัพธ์ : 1,361,225

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์