วงจรรวม (IC)

ผลลัพธ์ : 680,900

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์