เชิงเส้น

44,162 ผลลัพธ์
ผู้ผลิตยอดนิยม
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of STMicroelectronics color logo
Image of onsemi logo
Image of Microchip color logo
Image of Renesas Electronics America logo

เกี่ยวกับเชิงเส้น


วงจรเชิงเส้นและพารามิเตอร์ส่วนประกอบยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับแรงดันและกระแส หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยตัวขยายสัญญาณ OP Amps แอมป์และโมดูลวิดีโอ ตัวคูณอนาล็อก, ตัวแบ่งสัญญาณ ตัวเปรียบเทียบ การประมวลผลวิดีโอ และอื่น ๆ