วงจรรวม (IC)

ผลลัพธ์ : 674,279

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์