วงจรรวม (IC)

ผลลัพธ์ : 700,067

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์